www.nettilukio.fi

Maantiedon kysymykset - syksy 2001


YLIOPPILASTUTKINTO 19. 9. 2001 REAALIKOE MAANTIETO


1. Merivirrat, niiden synty ja merkitys. Esitä piirroksella maapallon merivirtojen järjestelmä.

2. Miten vuoristot ja vuoret ovat syntyneet? Miten ovat syntyneet Sveitsin, Keski-Saksan sekä Islannin vuoristot ja vuoret?

3. Ryhmä maantieteen opettajia oli matkalla Itävallassa Tirolin Alpeilla. Paikallinen opas tunsi seudun hyvin, mutta hän ei oikein hallinnut yleismaantieteellisiä käsitteitä. Näin hän selitti:

"Ajamme juuri Reither-joen laaksossa sijaitsevan Ellmaun kylän halki. Kylän tiheään rakennettu keskus on pinta-alaltaan pieni, mutta sen vaikutusalue on laaja, kuten Alpeilla yleensäkin. Maanviljely täällä laakson pohjalla on hyvin ekstensiivistä, kaikki viljelykelpoinen maa on otettu käyttöön ja pienet peltotilkut hoidetaan huolellisesti. Niinpä sokeriruoko ja peruna tuottavat kohtuullisen hyvän sadon. Laakson ylärinteillä avautuu kaunis urbaani maisema, jossa lehmät laiduntavat vehreillä alppiniityillä ja siellä täällä näkyy pieniä karjamajoja. Seuraava taajama, Waldesruh, onkin sitten paljon pienempi. Kylässä on vain 12 taloa, ja osa niistäkin on nykyään autioina. Waldesruh'ssa on kaikkiaan vain 37 asukasta, kesäaikana lisäksi muutamia turisteja. Osa asukkaista saa täällä elantonsa metsätaloudesta, jolla on merkittävä osuus maan elinkeinoelämässä. Alppijoet tuottavat paljon vesivoimaa, mutta geotermistä energiaa Itävallalla on niukasti, vain pienehkö öljyesiintymä Zistersdorfissa lähellä Slovakian rajaa. Kohta jätämme Tirolin, ja noin tunnin ajomatkan jälkeen saavumme Salzburgiin, joka onkin todellinen metropoli: siellä on 145 000 asukasta, eli se on Itävallan neljänneksi suurin kaupunki."

Mitä virheitä löydät edellä olevasta selostuksesta? Perustele vastauksesi.

4. Ohessa on kartta Auran rautatieaseman seudun nykyisestä ja suunnitellusta maankäytöstä sekä maastokartta samalta alueelta. Selvitä, millainen on alueen toiminnallinen rakenne. Mitä kaupunkirakenteen mallia eri toimintojen sijainti alueella vastaa? Miten luonnonmaantieteelliset seikat on otettu huomioon toimintojen sijoittamisessa ja niiden sijainnin suunnittelussa? Mitä keskustasoa Auran Asemanseutu edustaa?


Klikkaa suuremmaksi!


Klikkaa suuremmaksi!

5. Taloudellisen toiminnan edellytykset koulussa tutkimallasi alueella. Nimeä alue. Piirrä kartta luonnonvarojen ja tuotantoalueiden sijainnista.

6. Kaupungistumisen edut ja haitat

7. Haitallisten päästöjen vaikutus voi ilmetä kaukana päästölähteistä. Miten haitalliset päästöt leviävät? Anna esimerkkejä.

+8. Muuttoliikkeet, niiden tyypit, syyt ja seuraukset. Anna esimerkkejä tapahtuneista muuttoliikkeistä tyypeittäin.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix