www.nettilukio.fi

Maantiedon kysymykset - syksy 2000


YLIOPPILASTUTKINTO 20. 9. 2000 REAALIKOE MAANTIETO


1. Oheinen kartta on Kalajoelta, Pohjanlahden rannikolta. Mitä eksogeenisten prosessien aiheuttamia muodostumia havaitset kartan kuvaamalla alueella? Mitkä ovat alueen kaksi yleisintä kivennäismaalajia? Tarkastele myös Rahjan sataman sijoittamiseen vaikuttaneita luonnontekijöitä. Perustele vastauksesi.


Klikkaa isommaksi!

2. Maapallon ilmanpaine- ja tuulivyöhykkeet sekä niiden synty. Esitä paine- ja tuulijärjestelmä myös piirroksella.

3. Maassamuutto Suomessa vuonna 1997. Tarkastele oheisen kartan avulla maassamuuton alueellisia piirteitä. Pohdi myös maassamuuton syitä ja alueellisia vaikutuksia.

4. Pohdi ongelmia, joita maapallolla liittyy ravinnontuotannon lisäämiseen.

5. Selvitä maankäyttöä koulussa tutkimallasi alueella. Miten luonnonympäristö on vaikuttanut eri maankäyttömuotojen sijoittumiseen? Mitä ongelmia alueen maankäytöstä on aiheutunut luonnonympäristölle? Nimeä alue ja laadi kartta alueen maankäytöstä.

6. Selvitä:
a. Millaisia alueellisen tiedon lähteitä aluetutkimuksessa voidaan käyttää? Arvioi ja vertaa eri tietolähteitä myös oman aluetutkimuksesi kannalta.
b. Millä eri tavoin aluetutkimuksen tuloksia voidaan havainnollistaa?

7. Ohessa on lehtiuutinen Taiwanin maanjäristyksestä syyskuussa 1999.
a. Miksi Taiwanissa on usein maanjäristyksiä?
b. Selitä uutisen piirroksessa A olevat käsitteet.
c. Millaisia tuhoja maanjäristykset aiheuttavat kaupunkialueilla?
d. Miten maanjäristyksiin voidaan ennalta varautua?

Taiwanin suurjäristys iski voimalla

TAIPEI/PULI - Ainakin 1700 ihmistä sai surmansa ja tuhansia loukkaantui Taiwanin rajussa maanjäristyksessä tiistaina, viranomaiset kertoivat varhain keskiviikkoaamuna paikallista aikaa. Pahimmalla järistysalueella noin sadan tuhannen ihmisen arvioitiin menettäneen kotinsa.

A

B

(Lähteenä on käytetty Helsingin Sanomia 22.9.1999)

+8. Useiden tutkimusten perusteella näyttää siltä, että maapallon ilmasto on lämpenemässä. Tarkastele ilmiön syitä ja pohdi ilmaston lämpenemiseen liittyviä alueellisia vaikutuksia maapallolla.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix