www.nettilukio.fi

Maantiedon kysymykset - kevät 1999


YLIOPPILASTUTKINTO 17. 3. 1999 REAALIKOE MAANTIETO


1. Kivet kertovat, sanotaan. Miten kivilajit ovat syntyneet, ja miten se voidaan päätellä kivistä? Anna esimerkkejä eri kivilajeistä.

2. Korkeiden vuoristojen kasvillisuus. Mistä johtuvat vuoristojen kasvillisuudessa havaittavat alueelliset erot? Pohdi asiaa paikallisesti ja globaalisesti.

3. Teollisuuden sijaintiin vaikuttavat tekijät. Miten teollisuuden sijainti ja sijaintitekijät ovat muuttuneet ja miksi?

4. Oheisessa kuvassa on kuvitteellinen Savelan kirkonkylä lounaisessa Suomessa. Sen väkiluku on kasvanut nopeasti läheisen kaupungin työpaikkojen lisääntyessä. Lisääntynyt liikenne kapealla päätiellä on aiheuttanut lukuisia vaaratilanteita.

Tehtävänäsi on suunnitella, minne olisi parasta sijoittaa
a) pohjavedenottamo,
b) n. 3 km pitkä kunto- ja luontopolku,
c) urheilukenttä,
d) pienteollisuusalue sekä
e) ohikulkutie pisteiden A ja B välille.
Onko vesiensuojelu otettu maatalouden osalta riittävän hyvin huomioon? Perustele vastauksesi. Esitä suunnitelmasi myös karttaluonnoksena.
Vastaa tahtävänantojärjestyksessä.5. Tutkimusalueesi ydin- ja reuna-alueet. Miten ne eroavat toisistaan? Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet alueiden eroihin? Laadi kartta alueista. Nimeä alue.

6. Tulvat ympäristöriskinä. Mistä tulvat aiheutuvat, missä niitä esiintyy, ja miten niitä voidaan estää ennakolta? Anna esimerkkialueita.

7. Millaisiin riskeihin kansainvälisen yrityksen olisi syytä varautua sijoittaessaan toimintojaan Filippiineille?


+8. Ihminen luonnonympäristön säätelijänä

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99