www.nettilukio.fi

Maantiedon kysymykset - kevät 1998


YLIOPPILASTUTKINTO 18. 3. 1998 REAALIKOE


1. Oheinen kuva esittää maapallon kiertoa auringon ympäri. Tarkastele piirrosta ja päättele, mitkä väittämistä ovat oikeita, mitkä vääriä.

Kun maapallo on kohdassa a, Australian lounaisosissa on sadeaika b, maapallo on lähinnä aurinkoa c, Intiassa puhaltaa kesämonsuuni d, yö ja päivä ovat Suomessa yhtä pitkät.

Perustele vastauksesi.2. Määrittele seuraavat käsitteet:

a) maaperä - maannos
b) sää - ilmasto
c) pintavesi - pohjavesi
d) vuoksi - luode
e) tundra - savanni
f) elollinen luonto - eloton luonto

3. Oheinen aineisto liittyy Liman metropolialueeseen. Luonnehdi Liman väestökehitystä vuosina 1955 -1990. Miten yleiset kaupunkirakenteen piirteet ilmenevät Limassa? Miten Lima eroaa kehittyneiden teollisuusmaiden kaupungeista? Pohdi Liman kaupunkirakenteen syitä. Miksi Limaa ympäröivät laajat joutomaa-alueet, ja mikä tekijä ne aiheuttaa?


4. Kuntatason aluesuunnittelu Suomessa. Mihin sillä pyritään, mitä suunnitellaan, ja miten suunnitelmat pannaan täytäntöön?

5. Tehtävänäsi on tutkia tiettyä aluetta mahdollisimman monipuolisesti. Selvitä, mitä asioita alueesta tulisi tarkastella, mitä aineistoja hankkia ja miten esittää tuloksia. Aluetutkimuksessa asioita käsitellään alueellisesti. Mitä se tarkoittaa?

6. Koulussa tutkitun alueen elinkeinot. Millaiset edellytykset alueella on harjoittaa kyseisiä elinkeinoja? Tarkastele asioita alueellisesti.

7. EI Nifio -ilmiö. Mistä se aiheutuu, ja mitkä ovat sen vaikutukset?

+8. Mitä tarkoitetaan kestävällä kehityksellä? Mihin päämääriin sillä pyritään, ja miten siihen voidaan päästä?

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99