www.nettilukio.fi

Maantiedon kysymykset - kevät 1995


YLIOPPILASTUTKINTO 22. 3. 1995 REAALIKOE


1. Ohessa on sanomalehden uutisotsikko (23..9.1994) ja siihen liittyvä kartta. Selosta maantieteellistä ilmiötä, johon uutinen liittyy. Miksi ilmiö tapahtui juuri kyseisellä alueella? Mitä seurauksia ilmiö on saattanut aiheuttaa? MIten kyseiseen ilmiöön voidaan yleensä varautua?2. Selosta oheisessa kuvassa esitettyä eksogeenista prosessia. Mikä muodostuma on kussakin numerolla (1 - 6) merkityssä paikassa ja miten se on syntynyt?3. Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet eri maankäyttömuotojen sijoittumiseen ja mitä ympäristöhaittoja maankäytöstä voi aiheutua oheisen kartan kuvaamalla alueella?4. Asutus ja sen sijaintiin vaikuttaneet tekijät koulussasi tutkitulla alueella. Esitä kartta alueen sijainnista. Nimeä alue.

+5. Makea vesi luonnonvarana ja siihen liittyvät ongelmat maapallolla

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99