www.nettilukio.fi

Maantiedon kysymykset - kevät 1994


YLIOPPILASTUTKINTO 23. 3. 1994 REAALIKOE


1. Mikä on tuulen vaikutus ympäristötekijänä?

2. Mitkä seuraavista väittämistä ovat hyväksyttäviä, mitkä hylättäviä? Perustele vastauksesi.
a) Auringon säteet kohtaavat maanpinnan kohtisuoraan Kauriin kääntöpiirillä 21. tai 22. 12.
b) Vuoden keskilämpötila on yhtä suuri paikoissa, jotka sijaitsevat samalla leveyspiirillä.
c) Suomen tärkeimmät pohjavesiesiintymät sijaitsevat moreenimaalajista koostuvissa muodostumissa.
d) Nykyiset matalanmeren alueet olivat jääkaudella laajalti kuivaa maata.

3. Oheisessa kuvassa on esitetty eräiden maiden väestöllisiä piirteitä sekä bruttokansantuote.
a) Mitä kuvasta voidaan päätellä? Tarkastele myös muuttujien välisiä yhteyksiä.
b) Mihin kehittämistoimiin tulisi ryhtyä kuvan antaman informaation perusteella?
c) Miksi kyseisiä maita koskeviin väestötietoihin on suhtauduttava kriittisesti?4. Luonnonympäristö koulussasi tutkitulla alueella. Miten ihminen on sopeutunut luonnonympäristön tarjoamiin mahdollisuuksiin? Nimeä alue.

5. Metsät luonnonvarana ja niiden käyttöön liittyvät ongelmat maapallolla

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99