www.nettilukio.fi

Maantiedon kysymykset - kevät 1993


YLIOPPILASTUTKINTO 24. 3. 1993 REAALIKOE


1. Oheiset piirrokset kuvaavat lämpötilan muutoksia maapallolla. Esitä syitä muutoksiin ja pohdi niiden seurauksia. Mitä mahdollisuuksia on vaikuttaa lämpötilan tulevaan kehitykseen?2. Oheinen kartta esittää maataloustyyppien esiintymisalueita. Luonnehdi karttaan merkittyjen kohteiden (1 - 6) maataloutta ja sen harjoittamisedellytyksiä.3. Kaupunkien maankäyttö ja siihen vaikuttavat tekijät

4. Koulussa tutkitun alueen sijainti. Nimeä alue. Mihin suurempiin maantieteellisiin kokonaisuuksiin alue liittyy? Millaisiin pienempiin osa-alueisiin tutkimusalue voidaan jakaa?+5. Ympäristöyhteistyön tarve Itämeren piirissä. Käytä vastauksessa hyväksesi myös seuraavalla sivulla olevaa aineistoa.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99