www.nettilukio.fi

Maantiedon kysymykset - kevät 1992


YLIOPPILASTUTKINTO 25. 3. 1992 REAALIKOE


1. a) Trooppiset syklonit (pyörremyrskyt)
b) Oheisista kartoista ilmenee kahden trooppisen syklonin kulkureitti. Arvioi kyseisten syklonien merkitystä paikallisen väestön kannalta molemmilla alueilla.2. Selvitä perustellen, miksi
a) Etelä-Afrikan ja Intian kallioperästä löytyy samojen eliöiden fossiileja,
b) troopisilla alueilla esiintyy jäätiköitä,
c) Viron pohjoisrannikolla on rapakivilohkareita, vaikka Viron kallioperässä ei ole rapakiveä.

3. Päättele seuraavalla sivulla olevien karttojen (A ja B) avulla, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet maankäyttömuotojen sijoittumiseen Myrkyssä ja Heinävaaralla. Arvioi maankäytön ympäristövaikutuksia kyseisillä alueilla.

4. Kuulut työryhmään, jonka tavoitteena on laatia alueellinen kehittämissuunnitelma koulussa tutkitulle alueelle (nimeä alue). Mitä seikkoja haluat tuoda esille alueen kehittämiseksi? Perustele näkökantojasi.

+5. Väestönkasvu maapallolla. Tarkastele väestömäärän kehitystä ja siihen vaikuttaneita tekijöitä. Selvitä myös väestönkasvun alueellisia piirteitä, väestönkasvun säätelyä ja väestömäärän kehityksestä tehtyjä ennusteita.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99