www.nettilukio.fi

Maantiedon kysymykset - kevät 1991


YLIOPPILASTUTKINTO 20. 3. 1991 REAALIKOE


1. Oheinen kuva on Norjan läntiseltä vuonorannikolta. Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet alueen luonnonympäristön kehitykseen? Miten luonnon ja ihmisen vuorovaikutus ilmenee alueella?2. Väestöllisen muuntumisen teoria. Missä muuntumisen vaiheessa maapallon eri alueet ovat nykyisin?

3. a) Innovaatioiden alueellinen leviäminen.
b) Analysoi innovaatioteorian pohjalta sähköverkon kehitystä Minas Geraisin alueella Brasiliassa vuosina 1957 - 1977 (kuvat).4. Koulussa tutkitun alueen maankäyttö. Miten luonnonympäristö on huomioitu toimintoja sijoitettaessa? Nimeä alue.+5. Happamoituminen alueellisena ongelmana Euroopassa. Selvitä myös happamoitumisen syitä, ilmenemismuotoja sekä mahdollisuuksia vähentää happamoitumista. Käytä vastauksessasi hyväksesi mm. oheisia karttoja ja taulukkoa.