www.nettilukio.fi

YLIOPPILASTUTKINTO 21. 3. 1990 REAALIKOE


1. Kalifornia, Islanti ja Japani sijaitsevat kahden litosfäärilaatan rajalla. Kussakin kohdassa laatat liikkuvat toistensa suhteen eri tavoin. Selvitä laattojen liikkeet ja niiden aiheuttamat seuraukset kyseisillä alueilla.

2. Sykloni on saapunut kesällä Suomeen lännestä ja sijaitsee oheisen kuvan mukaisesti. Millainen on todennäköinen sää Kristiinankaupungissa, Suolahdessa ja Ilomantsissa? Havainnollista vastaustasi syklonin poikkileikkauspiirroksella linjalta Kristiinankaupunki - Ilomantsi.3. Seuraavalla sivulla olevassa kartassa A on esitetty Nummelan sijainti. Selvitä kartan B avulla maankäyttöä Nummelassa. Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet eri maankäyttömuotojen sijoittumiseen?4. Selvitä lyhyesti:
a) Mitä tutkit maantieteen valinnaisella kurssilla?
b) Mistä lähteistä keräsit tutkimusaineiston?
c) Kolme keskeisintä tulosta.
d) Miten havainnollistit tuloksia?

+5. Euroopan merialueiden taloudellinen käyttö ja siihen liittyvät ongelmat

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99