www.nettilukio.fi

Maantiedon kysymykset - kevät 1989


YLIOPPILASTUTKINTO 22. 3. 1989 REAALIKOE


1. Mitä säteilyä ja hiukkasia auringosta lähtee avaruuteen?
Miksi vain osa niistä pääsee maanpinnalle?

2. Mitkä eksogeeniset prosessit ovat saaneet aikaan kuvassa näkyvän alueen pinnanmuodot? Millaisille alueille oheiset pinnanmuodot ovat ominaisia? Esitä todisteita käsityksesi tueksi.3. Kuvaa asutuksen jakautumista alueilla A - F. Esitä mahdollisia syitä, jotka kussakin tapauksessa ovat voineet vaikuttaa asutuksen jakautumiseen.4. Koulussa tutkitun alueen luonnonolot (nimeä alue). Miten ihmisen toiminta on vaikuttanut alueen luonnonoloihin?

+5. Nälkä alueellisena ongelmana. Mitä mahdollisuuksia on sen ratkaisemiseksi?

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99