www.nettilukio.fi

Maantiedon kysymykset - kevät 1988


YLIOPPILASTUTKINTO 23. 3. 1988 REAALIKOE


1. Sateiden syntytavat

2. Väestön alueellinen jakautuminen maapallolla

3. Oheisessa taulukossa on lueteltu erään maan vienti- ja tuontitavarat:a) Kuvaa taulukossa esitetyn kaupan rakennetta.
b) Millaiselle maalle tällainen kaupan rakenne on tyypillistä? Perustele vastauksesi.
c) Millaisia ongelmia aiheutuutällaisesta kaupan rakenteesta?

4. Kurssilla GE 3 tutkitun alueen elinkeinot. Missä niitä harjoitetaan , ja mitä edellytyksiä on niiden harjoittamiseen? Vastausta voi havainnollistaa karttapiirroksella.

+5. Maapallon metsät ja niiden tilan kehitysnäkymät

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99