www.nettilukio.fi

Maantiedon kysymykset - kevät 1987


YLIOPPILASTUTKINTO 25. 3. 1987 REAALIKOE


1. Kuvassa on kuusi ilmastodiagrammia, jotka kuvaavat sademäärän (pylväät) ja lämpötilan (käyrät) vuotuista vaihtelua. Minkä karttaan merkityn paikan (A - F) ilmastoa kukin diagrammi (1 - 6) esittää? Perustele vastauksesi.2. Maailman energiatalouden tulevaisuuden näkymät

3. Kaupungistuminen kehitysmaissa

4. Oheinen kuva esittää sveitsiläistä maisemaa. Kuvaa kuvan esittämää aluetta ihmisen toiminnan kannalta.+ 5. Eroosio luonnonilmiönä ja ongelmana

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99