www.nettilukio.fi

Maantiedon kysymykset - kevät 1986


YLIOPPILASTUTKINTO 19. 3. 1986 REAALIKOE


1. Karttaan on merkitty erään purjeveneen reitti ja kulkusuunta. Mitkä tuulet ja merivirrat esiintyvät ympyrällä merkityissä kohdissa, ja miten ne vaikuttavat purjehduksen edistymiseen? Vastaa kohteiden numerojärjestyksessä.2. Poimuvuorten synty ja niiden esiintyminen

3. Oheisessa kuvassa on esitetty erään suurkaupungin teollisuusalueiden (a, b, c, d, e ja f)sijainti. Millä mainituista teollisuusalueista kukin seuraavista tuotantolaitoksista todennäköisimmin sijaitsee: 1) vanha kirjapaino, 2) tieteellisiä instrumentteja valmistava tehdas, 3) raskaan koneteollisuuden tuotantolaitos, 4) tekstiilitehdas, 5) paperitehdas, 6) virvoitusjuomatehdas?
Perustele vastauksesi.4. Alueelliset ongelmat ja niiden ratkaisumahdollisuudet kurssilla GE 3 tutkitulla alueella

+ 5. Suomen keskus- ja vaikutusaluejärjestelmä

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99