YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA      19.3.2003
REAALIKOE

X MAANTIETO

 1. Tulkitse ja selvitä oheisen kartan avulla seuraavat seikat:
  1. Mitä maalajia on kohteessa A? Minkä luonnonmaantieteellisen muodostuman osa kohde A on? Miten kyseinen muodostuma on syntynyt? Miten ja miksi ihminen on hyödyntänyt oheista muodostumaa kartan kuvaamalla alueella?
  2. Miten Kakarlampi ja Kuljunjärvi ovat syntyneet?
  3. Kuinka pitkä on Kakarlammen etelärannan ja Kuljunjärven pohjoisrannan välinen lyhin etäisyys luonnossa?

 2. Esitä kaavion avulla hydrologinen kierto eli veden yleinen kiertokulku maapallolla. Määrittele kaaviossa esittämäsi käsitteet. Vastaukseksi riittää kaavio ja käsitteiden määrittely.
 3. Oheisissa kartoissa on esitetty maapallon 20 suurinta kaupunkimaista väestökeskittymää (agglomeraatiota) vuosina 1900 ja 2000. Kuvaa sadan vuoden aikana tapahtunutta muutosta ja pohdi muutokseen johtaneita syitä.

 4. Oheisiin taulukoihin on koottu erästä valtiota koskevia tilastotietoja. Päättele, millaisesta valtiosta on kyse ja missä päin maailmaa kyseinen valtio sijaitsee. Perustele vastauksesi monipuolisesti oheisten tilastotietojen avulla.

 5. Millaisiin osa-alueisiin aluetutkimuskurssilla tutkimasi alue voidaan jakaa? Esitä jako kartalla ja nimeä osa-alueet. Esittele laatimasi aluejaon perusteet ja kuvaa kunkin osa-alueen erityispiirteitä. Nimeä tutkimusalueesi.
 6. Esitä kolme maantieteellistä kysymystä maapallon nälkäongelmasta ja vastaa asettamiisi kysymyksiin.
 7. Merien ympäristöongelmat ja niiden syyt. Tarkastele myös ongelma-alueiden sijaintia.

+ 8.

Kehitysmaiden energiantuotanto. Kuvaa vastauksessasi kehitysmaiden energiantuotannon ominaispiirteitä sekä energiantuotannon ongelmia ja niiden ratkaisumahdollisuuksia.

© Ylioppilastutkintolautakunta / Internetix