YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA      13.3.2002
REAALIKOE

X MAANTIETO

 1. Rapautuminen, sen tyypit ja merkitys
 2. Maapallolla on luonnostaan puuttomia alueita. Mitä ne ovat, missä niitä on ja miksi niitä esiintyy?
 3. Oheisissa kartoissa on kuvattu erään miljoonakaupungin liikenneverkkoja ja -yhteyksiä.
  1. Kuvaile lyhyesti eri liikennemuotojen tärkeimpiä reittejä ja solmukohtia.
  2. Selvitä eri liikennemuotojen välistä yhteistyötä ja liikenteen yhteen sovittamisen ongelmia.
  3. Mitkä luontoon liittyvät tekijät aiheuttavat ongelmia kaupunkiseudun liikenteelle?
  4. Missä kohdassa kaupungin liikekeskusta sijaitsee?
  5. Mikä kaupunki on kyseessä?

 4. Innovaatioiden leviäminen. Anna kolme esimerkkiä innovaatioiden leviämisestä.
 5. Tehtävänäsi on laatia alueellinen kehittämissuunnitelma koulussa tutkitulle alueelle. Miten aluetta tulisi kehittää? Perustele näkökantojasi. Nimeä alue.
 6. Oheisessa kartassa on esimerkki pienestä eteläsuomalaisesta kirkonkylästä. Mitä ongelmia alueella saattaa esiintyä kartasta saatavan tiedon mukaan? Esitä perustellen kuusi ongelmaa.

 7. Matkailuun liittyvät riskit

+8. Millä perusteilla maailma voidaan jakaa eri kulttuuripiireihin? Kuvaile lyhyesti eri kulttuuripiirejä.

© Ylioppilastutkintolautakunta / Internetix