www.nettilukio.fi

Maantiedon kysymykset - kevät 2001


YLIOPPILASTUTKINTO 14. 3. 2001 REAALIKOE MAANTIETO


1. Aurinkokuntamme rakenne

2. Juhannusaaton kokkojuhlan juontaja aloitti puheensa seuraavasti: "Hyvät ystävät! Minulla on ilo toivottaa teidät tervetulleiksi tähän kesäiseen päiväntasauksen juhlaan. Vietämme sitä perinteiseen tapaan tällä tutulla jääkauden kasaamalla moreeniharjulla ihaillen samalla viereisen savitasangon halki virtaavan kirkasvetisen joen juoksua. Kaunis ilmasto suosii jälleen tilaisuuttamme. Saamme nauttia lämmöstä, jota tiedemiesten mukaan ihmisen toimenpiteiden aiheuttama kasvihuoneilmiö meille jatkuvasti lisää..." Arvioi perustellen yllä olevaa puheen osaa maantieteellisen tiedon pohjalta.

3. Mikä luonnonoloihin tai luonnonvaroihin perustuva taloudellinen toiminta on tuottavin kullakin oheiseen karttaan merkityllä alueella (A-F)? Perustele vastauksesi.4. Öljyntuotanto ja siihen liittyvät ongelmat maapallolla

5. Määrittele koulussa tutkimasi alueen sijainti ja nimeä alue. Piirrä alueesta kartta nimistöineen. Millaisia ovat alueen luonnonolot (pinnanmuodot, maaperä, ilmasto, vesistöt ja kasvillisuus)? Millaisia luonnonympäristöön liittyviä ongelmia alueella esiintyy ja miksi?

6. Vulkanismiin liittyvät riskit

7. Sveitsin Alpeilla olevan, pohjaltaan asutun jokilaakson rinteiltä hakataan metsä, alarinteet raivataan pelloiksi ja ylärinteitä ryhdytään laiduntamaan. Lisäksi alueelle perustetaan laskettelukeskus. Mitä seurauksia nämä toimet todennäköisesti aiheuttavat muutoksen kohteena olevassa laakson osassa ja alempana laaksossa joen alajuoksulla?

+8. Maaperän eroosio eri ilmastovyöhykkeillä ja sen merkitys ihmisen kannalta

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix