Kemian kysymykset - syksy 1994


Jos haluat nähdä kaikki erikoismerkit oikein, käytä Netcape 3,0, Opera 2.0 tai uudempaa versiota!

YLIOPPILASTUTKINTO 14.9.1994 REAALIKOE

1. Tarkastele seuraavaa reaktiokaaviota


a) Esitä yhdisteiden A, B, C ja D nimi ja kaava.
b) Laadi reaktioyhtälö, jonka mukaan alumiini liukenee vetykloridin vesiliuokseen.
c) Miten kaasu D voidaan tunnistaa?

2. Leivonnassa käytettävä ruokasooda (natriumvetykarbonaatti) hajoaa korkeassa lämpötilassa seuraavasti:

    2NaHCO3(s)  Na2CO3(s) + CO2(g) + H2O(g)

Kuumennettaessa 359,2 mg näytettä, joka sisälsi haihtumatonta epäpuhtautta, saatiin kaasuseos, jonka tilavuus NTP-olosuhteisiin laskettuna oli 91,8 ml. Mikä oli aineen puhtausprosentti?

3. Miten kasvihuoneilmiö syntyy? Oheisesta kuviosta ilmenee tärkeimpien kasvihuonekaasujen suhteellinen osuus kasvihuoneilmiön voimistumiseen. Valitse yksi näistä kaasuista ja esitä, miten sen määrää ilmakehässä voitaisiin vähentää.

4. Kun eräs amiini reagoi vetykloridin kanssa, syntyy suola, joka sisältää 43,8 massa-% hiiltä, 11,0 massa-% vetyä, 12,9 massa-% typpeä ja loput klooria. Amiinin moolimassa on alle 120 g/mol.
a) Kirjoita reaktioyhtälö.
b) Laadi amiinin rakennekaava, kun tiedetään, että se on optisesti aktiivinen.

5. Vetyperoksidin laimea vesiliuos on tavallinen desinfioimisaine. Vetyperoksidin määrä voidaan määrittää titraamalla happamaksi tehty liuos permanganaatti-ionilla:

    H2O2 + MnO4- + H+  O2 + Mn2+ + H2O

a) Määritä reaktioyhtälön kertoimet. b) Mitkä alkuaineet hapettuvat ja mitkä pelkistyvät reaktiossa? c) Mikä oli vetyperoksidin pitoisuus (g/l) liuoksessa, kun 5,0 ml:n näyte kulutti 20,0 ml 0,10 M permanganaattiliuosta?

6. Kun 1,23 mmol yksiarvoista happoa HA liukeni veteen, saatiin 50,0 ml liuosta, jonka pH oli 1,91. Oliko HA vahva vai heikko happo? Mihin tilavuuteen liuos on laimennettava, jotta sen pH nousee arvoon 2,91?

+7. Atomien elektronirakenteet ja niiden muodostamisperiaatteet. Miten alkuaineen sijainti jaksollisessa järjestelmässä ja sen kemiallinen luonne ovat yhteydessä atomin elektronirakenteeseen?

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99