Kemian kysymykset - syksy 1991


YLIOPPILASTUTKINTO 18.9.1991 REAALIKOE

1. Kovalentti sidos ja sen esiintyminen kemiallisissa yhdisteissä

2. Vesi hajoittaa ksenondifluoridin ksenoniksi, vetyfluoridiksi ja hapeksi:

    XeF2(s) + H2O(l)  Xe(g) + HF(g) + O2(g)
Määritä yhtälön kertoimet. a) Kuinka monta grammaa ksenonia muodostuu, kun 2,0 g XeF2 ja 0,20 g H2O reagoivat keskenään? b) Mikä oli reagoineen ksenondifluoridin massa, kun tuotteiden kokonaistilavuudeksi (NTP) saatiin 3,72 l?

3. Kun 5,00 g bentseeniä reagoi katalysaattorin läsnäollessa kloorin kanssa, saatiin tuotteeksi aineen A eri isomeerien seos ja 4,67 g vetykloridia. Laadi A:n mahdolliset rakennekaavat. Mitkö näistä isomeereistä ovat poolittomia?

4. Kromatografia kemiallisena analyysimenetelmänä

5. Alla on esitelty jaksollisen järjestelmän 3. jakson alkuaineet natriumista klooriin.
Na Mg Al Si P S Cl
Vastaa näiden osalta seuraaviin kysymyksiin:
a) Mitkä ovat alkuaineiden muodostamien vety-yhdisteiden (hydridien) kaavat?
b) Mitkä ovat alkuaineiden korkeinta hapetuslukua vastaavien oksidien kaavat? Luokittele oksidit happo-emäs-luonteen (hapan/amfoteerinen/emäksinen) mukaan.
c) Mistä johtuu atomien koon muuttuminen jaksossa vasemmalta oikealle?

6. Rikkidioksidin hapettuminen rikkitrioksidiksi

        2SO2(g) + O2(g)  2SO3(g)
on eksoterminen reaktio. Astiaan, jonka tilavuus oli 2,0 l, suljettiin 100,0 mmol rikkitrioksidia lämpötilassa 700 K. Mikä on reaktion tasapainovakion arvo, kun tasapainon asetuttua astiaan muodostuu 2,80 mmol rikkidioksidia?
Mihin suuntaan tasapaino siirtyy , jos a) katalysaattoriksi lisätään V2O5 b) lämpötilaa nostetaan 800 kelviniin c) astian tilavuutta pienennetään 1,0 litraksi?

+7. Pesuaineet ja niiden toiminta. Mitä haittoja pesuaineiden käytöstä voi olla ympäristölle?

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99