Kemian kysymykset - syksy 1990


YLIOPPILASTUTKINTO 19.9.1990 REAALIKOE

1. Kuvaa esimerkkireaktion avulla seuraavia reaktiotyyppejä: a) neutraloituminen, b) hapettuminen-pelkistyminen, c) polymeroituminen, d) additio (liittyminen), e) substituutio (korvautuminen).

2. Hiilen palaessa voi muodostua hiilimonoksidia ja hiilidioksidia. a) Kuinka suuri massa hiiltä on palanut, kun näiden kaasujen kokonaistilavuus (NTP) on 32,0 l? b) Kuinka suuri tilavuus kumpaakin kaasua muodostuu, kun 12,0 g hiiltä poltetaan käyttäen 16,8 l happea (NTP)?

3. Erään rasvan rasvahappona on yksinomaan öljyhappo, C18H34O2. Kuinka monta grammaa glyserolia saadaan 1,85 grammasta tätä rasvaa ja kuinka suuri tilavuus 0,20 M KOH-liuosta kuluu tämän rasvamäärän saippuoitumiseen (=alkaliseen hydrolyysiin)?

4. Bariumhydroksidi on vahva kaksiarvoinen emäs, joka kiteytyy kidevedellisenä muotona. Kun 118,3 mg Ba(OH)2 · nH2O liuotettiin veteen ja liuos titrattiin 0,100 M HCl-liuoksella, Saatiin oheinen titrauskäyrä. Kuinka monta kidevettä bariumhydroksidi sisälsi?

5. Laadi jokin mahdollinen rakennekaava hiilivedylle C6H12, a) kun se on optisesti aktiivinen, b) kun sillä on cis-trans-isomeriaa, c) kun se voi esiintyä tuoli- ja vene konformaatiossa.

6. Tyhjiöityyn 0,372 l astiaan suljettiin 24,0 mmol dityppitetraoksidia. Tasapainon asetuttua lämpötilassa 25 °C oli aineen hajotessa muodostuneen typpidioksidin paine 40,0 kPa (=0,400 bar). Laske reaktion

          N2O4(g)  2NO2(g)
tasapainovakion arvo ko. lämpötilassa.

+7. Alkuaineiden jaksollisen järjestelmän rakenneperiaate. Tarkastele järjestelmän avulla alkuaineiden ja yhdisteiden kemiallisissa/fysikaalisissa ominaisuuksissa tapahtuvia systemaattisia muutoksia ja syitä niihin.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99