Kemian kysymykset - syksy 1989


YLIOPPILASTUTKINTO 20.9.1989 REAALIKOE

1. Suoloja voidaan valmistaa usealla tavalla. Esitä reaktioyhtälöin kaksi eri valmistusmenetelmää. Tarkastele myös suolojen ominaisuuksia, kun ne ovat kiinteässä tilassa ja veteen liuenneina.

2. Kaasuseos, jossa oli 45 cm3 vetyä ja 80 cm3 ilmaa, sytytettiin, jolloin vedyn ja hapen reagoidessa syntyi vettä. Ilman koostumus tilavuusprosentteina on 21 % O2, 78 % N2 ja 1% Ar. Mikä on kaasujen yhteinen tilavuus seoksessa reaktion jälkeen? Laske lisäksi, kuinka monta massaprosenttia typpeä on tässä kaasuseoksessa. Kaikki tilavuudet mitattiin NTP-olosuhteissa.

3. Selvitä esimerkin avulla tai muulla tavalla, mitä tarkoitetaan a) heterosyklisillä yhdisteillä, b) disakkarideilla, c) rasvoilla.

4. Kloori ja sen happiyhdisteet

5. Kuinka suuri tilavuus ammoniakin 1,2 M vesiliuosta täytyy laimentaa 1,0 litraksi liuosta, jotta saadun liuoksen pH olisi 11,22? Ammoniakin emäsvakio Kb(NH3) = 1,8·10-5 mol/l. 1 M = 1 mol/l

6. Kiinteän lyijy(II)kloridin ja veden seosta ravistellaan, kunnes muodostuu kylläinen PbCl2-liuos. Laske liuoksen Pb2+-ionikonsentraatio. Liukenematta jäänyt lyijy(II)kloridi erotetaan nesteestä suodattamalla. 0,10 litraan suodosta lisätään 0,10 litraa 0,0020 M NaI-liuosta. Laske, aiheuttaako natriumjodidiliuoksen lisäys saostuman muodostumista. Liukoisuustulot ovat seuraavat:
KL(PbCl2) = 1,6·10-5 (mol/l)3 ja KL(PbI2) = 1,4·10-8 (mol/l)3

+7. Orgaaniset hapot ja emäkset. Tarkastele erityisesti niiden rakennetyyppejä, reaktioita ja happo-emäsvahvuutta.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99