Kemian kysymykset - syksy 1988


YLIOPPILASTUTKINTO 14.9.1988 REAALIKOE

1. Mitä kemiallisia ja fysikaalisia ilmiöitä tapahtuu, kun kiteinen natriumkloridi liukenee veteen?

2. Uusiin epäorgaanisiin subrajohteisiin kuuluva ns. 1,2,3-yhdisteen kaava voidaan kirjoittaa muotoon YBa2Cu3O7-x, jossa x on välillä 0 < x <1. Laske x:n arvo, kun aineen todettiin sisältävän 41,43 massaprosenttia bariumia. Yhdiste toimii suprajohteena alle 90 K lämpötilassa, mutta johtumismekanismia ei vielä täysin tunneta. Sen sijaan metallien ja suolojen sähkönjohtokyvyn perusteet tunnetaan. Mihin metallien, suolasulatteiden ja suolaliuosten johtokyky perustuu?

3. Bentseenin rakenne. Esitä myös jonkin bentseenillä tapahtuvan korvautumisreaktion yhtälö.

4. Happamassa liuoksessa permanganaatti-ioni hapettaa rauta(II)-ionin reuraavasti:
Fe2+ + MnO + H+ Fe3+ + Mn2+ + H2O
Määritä reaktioyhtälön kertoimet.
Kun 1,91 g erästä rautamalmia liuotettiin ylimäärään happoa ja muodostuneet Fe2+-ionit hapetettiin, kului 27,4 ml permanganaattiliuosta, jonka konsentraatio oli 0,125 mol/l. Laske malmin rautapitoisuus.

5. Liuos, jonka tilavuus on 1,0 l, sisältää 0,10 mmol AgNO3 ja 8,0 mmol Pb(NO3)2. Kumpi metalli saostuu ensin kloridina, kun liuokseen johdetaan HCl-kaasua? Mikä on tämän metallin konsentraatio liuoksessa, kun toinen metallikloridi alkaa juuri saostua? Kaasua johdettaessa liuoksen tilavuuden voidaan katsoa pysyvän muuttumattomana. Liukoisuustuloja:
KL(AgCl) = 2,0·10-10 (mol/l)2; KL(PbCl2) = 2,0·10-5 (mol/l)3

6. Yhdisteen CnH2n+2O moolimassan todettiin olevan 88 g/mol. Laadi yhdisteen mahdolliset rakennekaavat, kun hapetettaessa siitä muodostui ketoni. Lisäksi todettiin, että yhdiste oli optisesti aktiivinen. Mitkä rakennekaavat olivat mahdollisia tämän havainnon jälkeen?

+7. Ammoniakki, sen valmistus, ominaisuudet ja teollinen käyttö

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99