Kemian kysymykset - syksy 1987


YLIOPPILASTUTKINTO 16.9.1987 REAALIKOE

1. Alkuaineiden elektronegatiivisuus ja kemiallinen sidos

2. Ponnekaasuina ja jäähdytysaineina käytettävät fluoriyhdisteet, ns freonit, saattavat vähentää otsonikerrosta, joka suojaa maapalloa auringon ultraviolettisäteilyltä. Tavallista freonia, difluoridikloorimetaania, voidaan valmistaa seuraavasti

     CH4 + Cl2  CCl4 + HCl
     CCl4 + HF  CCl2F2 + HCl
Määritä reaktioyhtälöiden kertoimet ja laske, kuinka suuri tilavuus kloorikaasua (NTP) tarvitaan, jotta muodostuisi 156 mg difluoridikloorimetaania?

3. Selvitä reaktioyhtälöiden avulla, mitä tapahtuu, kun a) metallista natriumia lisätään veteen, b) kiteinen natriumkloridi liukenee veteen, c) tetrafosforidekaoksidia lisätään suureen ylimäärään vettä.

4. Rasvojen rakenne ja ominaisuudet

5. Vaniljan aromiaineen, vanilliinin, molekyylirakenteessa (kuva) on kolme funktionaalista ryhmää, joiden mukaan se voidaan luokitella eri yhdisteryhmiin. Mitkä nämä yhdisteryhmät ovat? Vanilliinia hapetettaessa saadaan yhdiste, jonka molekyylipaino on 168, ja pelkistettäessä (hydrattaessa) vanilliinista saadaan yhdiste, jonka molekyylipaino on 154. Esitä kummankin reaktiotuotteen rakennekaava.

6. Kuinka suuri ainemäärä a) yksiarvoista vahvaa emästä, b) yksiarvoista emästä, jonka emäavakio on Kb = 1,0·10-3 mol/l tarvitaan valmistettaessa 0,50 l emäksen vesiliuosta, jonka pH = 11,70?

+7. Halogeenien kemia

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99