Kemian kysymykset - syksy 1986


YLIOPPILASTUTKINTO 17.9.1986 REAALIKOE

1. Selvitä kaavan avulla tai muulla tavoin, mitä kemiallisia aineita ovat a) timantti, b) jääetikka, c)bensiini, d) saippua, e) selluloosa, f) proteiini?

2. Kovalenttisen sidoksen poolisuus (polaarisuus). Mitä molekyylin poolisuuden perusteella voidaan päätellä molekyylin muodosta? Tarkastele esimerkkeinä vesi- ja metaanimolekyylejä.

3. Nitroglyseriini (1,2,3-propaanitriolitrinitraatti) C3H5N3O9 hajoaa räjähtäessään hiilodioksidiksi, vedeksi, typeksi ja hapeksi. Kirjoita reaktion yhtälö. Mikä oli räjähtäneen nitroglyseriinin massa, kun NTP:ssä mitatun, hiilidioksidia, typpeä ja happea sisältäneen kaasuseoksen tilavuus oli 33,7 dm3?

4. Salisyylihapossa (o-hydroksibentsoehappo) ovat hydroksiiliryhmä ja karboksyyliryhmä liittyneet bentseenirenkaan viereisiin hiiliatomeihin, ja se voi muodostaa estereitä sekä happojen että alkoholien kanssa. Esitä muodostuneen yhdisteen rakennekaava, kun salisyylihappo on esteröitynyt a) etaanihapon (etikkahappo), b) metanolin kanssa.

5. Kuinka suureen tilavuuteen on 0,010 mol yksiarvoista happoa HA laimennettava, jotta muodostuvan vesiliuoksen pH = 2,30, kun a) HA on vahva happo, b) hapon HA happovakio Ka = 5,0·10-3mol/dm3?

6. Yhtä suuret tilavuuserät 1,0·10-3M kalsiumkloridin ja 2,0·10-4M hopeafluoridin vesiliuoksia yhdistetään. Muodostuuko saostumaa ja jos muodostuu, mitä se on?
Liukoisuustuloja: KL(CaF2) = 4,0·10-11 (mol/dm3)3, KL(AgCl) = 1,6·10-10(mol/dm3)2 (1 M = 1 mol/dm3)

+7. Entsyymit ja niiden toiminta kemiallisissa reaktioissa

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99