YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA      18.9.2002
REAALIKOE

VIII KEMIA

 1. Selvitä esimerkin avulla tai muulla tavoin seuraavat käsitteet:
  a) kationi, b) kiteinen aine, c) hydratoitunut ioni, d) pintajännitys, e) ideaalikaasu, f) heikko elektrolyytti.
 2. Lannoite sisältää ammoniumsulfaattia ja kaliumsulfaattia. Lannoitteen koostumuksen määrittämiseksi 0,228 g näytteeseen lisättiin natriumhydroksidia ja seosta kuumennettiin, jolloin siitä vapautui ammoniakkikaasua.
  1. Laadi kaasunmuodostukseen liittyvä reaktioyhtälö.
  2. Reaktiossa syntynyt ammoniakki johdettiin veteen. Liuos neutraloitiin 0, 100 M vetykloridihapolla, jota kului 16,1 ml. Kuinka monta massaprosenttia ammoniumsulfaattia lannoite sisälsi?
 3. Sitruunasta puristetun mehun pH on noin 2. Happamuus johtuu pääasiassa mehussa olevasta sitruunahaposta.
  1. Miten sitruunamehun pH muuttuu, kun mehuun lisätään sokeria?
  2. Miten sitruunamehun pH muuttuu, jos sokerin asemesta käytetään synteettistä makeutusainetta sakariinia? Sakariini on hyvin heikko happo, joka lisätään mehuun hapon natriumsuolana.
  3. Sitruunamehua lämmitetään avoimessa astiassa. Onko astiasta nouseva höyry hapanta, neutraalia vai emäksistä?
  Perustele kaikkien kohtien vastaukset.
 4. Esitä seuraavissa reaktioyhtälöissä esiintyvien yhdisteiden A - F rakennekaavat:

 5. Magnesiumin valmistuksessa tarvittavaa lähtöainetta, magnesiumhydroksidia, saadaan merivedestä, josta Mg(OH)2 saostetaan kalsiumhydroksidin avulla. Kuinka monta grammaa magnesiumhydroksidia saostuu, kun 150 litraan merivettä lisätään kiinteää kalsiumhydroksidia, kunnes liuoksen pH = 9,70? Meriveden magnesiumionipitoisuus on 1,34 g/l.
  Magnesiumhydroksidin liukoisuustulo KL = 1,1 10-11(mol/l)³
 6. Ovatko seuraavat molekyylit poolisia (polaarisia) vai poolittomia:
  a) vesi, b) ammoniakki, c) metaani? Perustele. Mitä sidoksia esiintyy molekyylien välillä näiden aineiden nestemäisessä olomuodossa?
 7. Naftaleeni ja 4-kloorianiliini liukenevat kumpikin eetteriin. Näiden seoksesta yhdisteet päätettiin erottaa uuttamalla erotussuppiloa (kuva) käyttäen. Tiedetään, että uutto onnistuu, kun toisesta komponentista tehdään suolahapon avulla vesiliukoinen orgaaninen suola.
  1. Kummasta yhdisteestä muodostuu orgaaninen suola? Esitä tämä suolan- muodostusreaktio.
  2. Miten uutto tehdään, kun käytettävissä on dietyylieetteriä ja vettä, johon on lisätty hieman suolahappoa?


+8.Galvaaninen kenno (galvaaninen pari) ja sen käytännön sovelluksia

© Ylioppilastutkintolautakunta / Internetix