Kemian kysymykset - kevät 1998


Jos haluat nähdä kaikki erikoismerkit oikein, käytä Netcape 3,0, Opera 2.0 tai uudempaa versiota!

YLIOPPILASTUTKINTO 18.3.1998 REAALIKOE

1. Miten veden ominaisuudet voidaan selittää vesimolekyylin rakenteen perusteella?

2. Valitse kolme seuraavista kohdista ja selvitä näiden kemiallinen perusta:

a) alumiiniset käyttöesineet yleistyivät vasta 1900-luvulla, vaikka alumiini on maankuoren yleisin metalli,

b) alumiinista valmistettua "mehumaijaa" ei suositella käytettäväksi viinimarjamehun valmistuksessa,

c) alumiinikattilaa ei voi puhdistaa natriumhydroksidia sisältävällä uuninpuhdistus aineella,

d) väkevää typpihappoa voidaan säilyttää alumiiniastiassa.

3. Autojen turvavarusteena käytettävien ilmatyynyjen toiminta perustuu reaktioon, jossa kiinteä natriumatsidi (NaN3) törmäyksen sattuessa hajoaa räjähtäen metalliseksi natriumiksi ja typpikaasuksi. Kirjoita reaktion yhtälö. Kuinka monta grammaa natriumatsidia tarvitaan, jotta 35 litran tyynyyn syntyy paine 1,4 bar (= 140 kPa) lämpötilassa 25 °C? Reaktion synnyttämässä kuumuudessa sulana metallina vapautuneen natriumin annetaan reagoida kiinteän rauta(III)oksidin kanssa, jolloin tuotteina saadaan kiinteää natriumoksidia ja metallista rautaa. Kirjoita myös tämän reaktion yhtälö.

4. Tarkastele seuraavaa reaktiokaaviota:

k98_1.gif (8669 bytes)

a) Esitä rikkiyhdisteiden A - G kaavat. b) Osoita, mikä näistä yhdisteistä voi toimia vedessä amfolyyttinä. c) Kumpi yhdisteistä C ja D voi toimia sekä hapettimena että pelkistimenä? Perustele.

5. Tarkastele oheisia rakennekaavoja:

k98_2.gif (4904 bytes)

Päättele, millä yhdisteistä voi tapahtua seuraava reaktio, ja esitä tuotteiden rakennekaavat: a) additio kloorin kanssa, b) suolanmuodostus HCI:n kanssa, c) polymeroituminen, d) hapettuminen aldehydiksi, e) veden eliminaatio.

6. Kun 82,9 mg erästä heikkoa yksiarvoista happoa liuotetaan 250 ml:aan vettä, saadaan liuos, jonka pH on 2,78. Hapon happovakion arvo on Ka = 1,5.10-3 mol/l. Laske hapon molekyylipaino.

7. Tarkoituksesi on valmistaa etyyliasetaattia käyttämällä hyväksi esteröitymisreaktiota. Esitä reaktioyhtälö, johon aineen valmistus perustuu, ja selvitä, miten synteesi voidaan tehdä laboratoriossa. Miten voit todeta, että saarnasi tuote on oikea?

+8. Energian tuottaminen, teollisuus ja liikenne aiheuttavat päästöjä, jotka rasittavat ympäristöä. Mitä yhdisteitä nämä päästöt sisältävät, ja millä kemiallisilla keinoilla niiden pääsyä luontoon voidaan vähentää?

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99