Kemian kysymykset - kevät 1991


YLIOPPILASTUTKINTO 20.3.1991 REAALIKOE

1. Kemiallisen reaktion nopeuteen vaikuttavat tekijät. Tarkastele esimerkkinä keinoja, joilla teollista ammoniakkisynteesiä voidaan nopeuttaa.

2. Monissa virvoitusjuomissa käytetään sopivan happamuuden ja kirpeyden aikaansaamiseksi ortofosforihappoa H3PO4. Erään cola-juoman sisältämän fosforihapon pitoisuus määritettiin saostamalla fosfori liuoksesta niukkaliukoisena ammoniummagneesiumfosfaattina NH4MgPO4 · 6H2O, joka edelleen muutettiin hehkuttamalla magnesiumpyrofosfaatiksi Mg2P2O7. Mikä oli ortofosforihapon konsentraatio (mol/l) juomassa, kun 0,350 litran näytteestä saatiin 188,2 mg magneesiumpyrofosfaattia.

3. Esitä rakennekaavion reaktioyhtälö, jonka mukaan akryylihappo (propeenihappo) CH2CHCOOH a) palaa täydellisesti hapessa, b) reagoi bromin kanssa, c) reagoi metanolin kanssa, d) polymeroituu, e) reagoi natriumhydroksidin kanssa vesiliuoksessa.

4. Eräs aromaattinen yhdiste A, jonka moolimassa on alle 150 g/mol, sisältää 78,7 massa-% hiiltä, 8,2 massa-% vetyä ja loput happea. Määritä A:n molekyylikaava. Varovasti hapettamalla A:sta muodostuu aldehydi. Laadi yhdisteen A mahdolliset rakennekaavat.

5. Käytössäsi ovat seuraavat aineet: NH4Cl, HCl, Cl2, I2, CaCO3, CU, Ca, NaBr, NaOH ja vettä. Esitä reaktioyhtälöllä, miten näitä käyttäen voidaan valmistaa a) H2, b) Br2, c) NH3, d) CO2.

6. Heikkoa yksiarvoista happoa sisältävän vesiliuoksen pH on 2,30. Kun 50,0 ml tätä liuosta neutraloidaan, kuluu 10,0 ml NaOH-liuosta, jonka konsentraatio on 0,100 mol/l. Mikä on hapon happovakion arvo?

+7. Kemiallinen sidos. Kuvaa eri sidostyyppejä ja niiden muodostumista sekä sidosluonteesta aineelle johtuvia kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99