YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA      19.3.2003
REAALIKOE

VIII KEMIA

 1. Selvitä kemiallisen sitoutumisen avulla, miksi a) kullasta voidaan valmistaa hyvin ohuita levyjä, b) jään tiheys on pienempi kuin nestemäisen veden, c) ilman typpi reagoi hyvin huonosti.
 2. Hiilivety sisältää 82,7 massaprosenttia hiiltä. a) Määritä hiilivedyn empiirinen kaava (suhdekaava) ja mahdollinen molekyylikaava. b) Laadi myös hiilivedyn isomeerien rakennekaavat ja nimeä yhdisteet.
 3. Puutarhan kalkitukseen voidaan käyttää dolomiittikalkkia, joka on kalsiumkarbonaatin ja magnesiumkarbonaatin seos. Kuumennuksessa kumpikin karbonaatti hajoaa vastaavaksi oksidiksi. a) Laadi reaktioyhtälöt. b) Kun 0,876 g dolomiittikalkkia kuumennettiin, saatiin jäännös, jonka massa oli 0,477 g. Kuinka monta massaprosenttia magnesiumkarbonaattia dolomiittikalkki sisälsi?
 4. Etanolin valmistus, käyttö ja reaktiot
 5. Oheisessa kuvassa on kaksi titrauskäyrää, joista toinen kuvaa etikkahapon ja toinen typpihapon titrausta natritiinhydroksidiliuoksella.
  1. Kumpi käyristä esittää typpihapon titrausta?
  2. Kummassa titrauksessa muodostuu puskuriliuos?
  3. Miksi titrausten ekvivalenttikohtien pH-arvot eroavat toisistaan?
  4. Miksi titrauskäyrät yhtyvät ekvivalentti-kohdan jälkeen?
  Perustele kaikki vastauksesi.

 6. Selvitä reaktioyhtälön avulla tai sanallisesti, mitä tapahtuu, kun

  1. ruokasuola liukenee veteen,
  2. pieni natriumpala pannaan veteen,
  3. sinkkijauhetta lisätään suolahappoliuokseen,
  4. hopeanitraattia lisätään rauta(II)nitraatin vesiliuokseen,
  5. hopealanka upotetaan kuparisulfaatin vesiliuokseen,
  6. natriumkloridia ja natriumjodidia sisältävään vesiliuokseen lisätään nestemäistä bromia.
 7. Mitä tarkoitetaan a) magnesiumhydroksidin liukoisuudella veteen, b) magnesiumhydroksidin liukoisuustulolla? c) Kuvaa jotain tapaa, jolla voit kokeellisesti määrittää magnesiumhydroksidin liukoisuustulon arvon.

+ 8. Kemiallinen tasapaino. Miten tasapainotilaan voidaan vaikuttaa?

© Ylioppilastutkintolautakunta / Internetix