www.nettilukio.fi

Historian ja yhteiskuntaopin kysymykset - syksy 1996


YLIOPPILASTUTKINTO 18. 9. 1996 REAALI


1. Miten Rooman valtakunnan jakautuminen 300-luvulla vaikutti Euroopan kulttuurihistoriaan?

2. Vaihtoehtoisesti joko A) tai B)

A) Luostarilaitos syntyi keskiajalla. Minkälaisia yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja taloudellisia vaikutuksia sillä oli?

B) Miten löytöretket vaikuttivat toisaalta Euroopan ja toisaalta kohteena olevan mantereen, Afrikan tai Amerikan oloihin ja kulttuuriin 1500-luvulla?

3. Renessanssi tarkoittaa uudelleen syntymistä. Mihin perustuu tällainen nimitys? Vertaile keskiajan ja renessansiin kulttuuria kuvataiteissa tai kirjallisuudessa.

4. Miten Ruotsin suurvalta-asema ja sen romahtaminen ilmenivät Suomen kulttuurissa 1600- ja 1700-luvuilla?

5. Euroopan johtavat maat kävivät 1800-luvulla ankaraa taloudellista kilpailua. Niiden osuudet maailman teollisustuotannosta muuttuivat vuosina 1800 - 1881 seuraavasti:a) Mistä johtui Ison-Britannian etulyöntiasema teollistumisessa?
b) Mitkä tekijät muuttivat maiden osuuksia yllä kuvattuna aikana?

6. Miten Kiinan suhteet länsimaihin ovat muuttuneet 1800-luvun lopulta nykypäivään?

7. Alla olevat luvut kuvaavat Neuvostoliiton talouden kehittystä Stalinin kauden alussa.

INVESTOINNIT ENSIMMÄISELLÄ VIISIVUOTISKAUDELLA (alk. 1928)

Raskas teollisuus 36%
Liikenne 18%
Maatalous 14%
Talonrakennus 12%
Kulutusteollisuus 7%
Muut 13%

ELINKEINORAKENTEEN MUUTOS


(Lähteet: Neuvostoliiton historia; Nove: An Economic History of the USSR)

a) Mitkä sosialistisen talous- ja yhteiskuntapolitiikan pyrkimykset kuvastuvat luvuissa?
b) miten selität elinkeinorakenteen muutoksen nopeuden?

8. Vaihtoehtoisesti joko A) tai B)

A) Minna Canthin näytelmässä Työmiehen vaimo (vuodelta 1885) naimisiin menossa oleva työmies Risto kehuskelee muille miehille morsiantaan seuraavasti:

"Tiedättekö mitä? Kuusisataa markkaa hänellä on pankissa rahoja, ilman valehtelematta ja korkoja vielä lisäksi. Jahkas teille näytän. Otin Johannalta [morsiamelta] pankin vastakirjan jo omaan huostaani. Katsokaapa tätä."


Myöhemmin samassa näytelmässä Risto keskustelee ystävänsä Toppon kanssa edelleen raha-asiasta:

Toppo: "Minkäpä sille taidat, jos eukkosi sanoo: rahat ovat minun. Niitäpä et tuhlaakaan niin juuri kuin itse tahdot."
Risto: "Minkä taidan? Heh, sepä kysymys. Kumpi omaisuutta halitsee, mies vai vaimo? Tunnetkos sen verran suomen lakia, veli veikkoseni?"


B) Tarkastele Suomen ensimmäisen sortokauden (1899 - 1905) aikaisia toimenpiteitä toisaalta Suomen, toisaalta Venäjän näkökulmasta.

9. Saksan hyökätessä Neuvostoliittoon 22.6.1941 Adolf Hitler puhui radiossa Saksan kansalle:

"Liitossa suomalaisten tovereittensa kanssa seisovat narvikin voittajat pohjoisen Jäämeren äärellä. Saksalaiset divisioonat Norjan valloittajan johdossa samoin kuin suomalaiset vapausodan sankarit oman marsalkkansa johdolla suojelevat Suomen aluetta."


Risto Ryti sanoi puolestaan radiossa Suomen kansalle 26.6.1941:

"Suomi on joutunut hyökkäyksen kohteeksi Neuvostoliiton puolelta, joka on aloittanut sotatoimet Suomea vastaan. Tämän johdosta Suomi on ryhtynyt puolustautumaan kaikin käytettävissään olevin sotilaallisin keinoin."


a) Miten Hitlerin ja Rydin esitykset Suomen jatkosodan alusta eroavat?
b) Arvioi heidän esittämiään käsityksiä sen valossa, mitä tiedät jatkosodan syttymisestä.

10. Millä perusteilla voidaan väittää, että Suomi on presidenttivaltainen valtio?

11. Viime vuosina on paikallista päätösvaltaa lisätty ja valtion päätösvaltaa vähennetty. Mitä vaikutuksia tällä on paikallisten asukkaiden asemaan ja mahdollisuuksiin?

12. Suomen vientiteollisuus on parantanut tulostaan huomattavasti 1993 - 1995 välisenä aikana. Miksi työllisyys ei kuitenkaan ole parantunut?

13. Brttokansantuotetta (BKT) henkeä kohden laskettuna käytetään usein vertailtaessa eri maiden elintasoa. Mitä BKT kertoo ja toisaalta ei kerro?

14. Oppilasasuntolassa asuva 21-vuotias A aiheutti juhliessaan ystävineen asunnossaan siinä määrin häiriötä, että valvoja joutui puuttumaan asiaan. Valvoja ei kuitenkaan maininnut A:lle mitään mahdollisista seuraamuksista. Seuraavana päivänä A toimitti oppilaitoksen rehtorille kirjeen, jossa hän selitti tapahtunutta. Hän unohti kuitenkin allekirjoittaa sen. Kuukautta myöhemmin A löysi yllättäen huoneensa pöydältä oppilaitoksen johtokunnan kirjeen, jossa todettiin, että edellä mainitun juhlinnan johdosta A menettää välittömästi kirjeen saatuaan asumisoikeutensa, perusteena järjetyssääntöjen rikkominen.

Tapahtuiko asuntolasta erottaminen hyvän hallintotavan periaatteiden mukaisesti?

15. Mitä juridisia eroja on avioliitolla ja avoliitolla?

+16. Vaihtoehtoisesti joko A) tai B)

A) Suomi liittyi 1.1.1995 Euroopan Unioniin ja samalaa sen ulkopoliittinen asema muuttui.
Mihin muihin kansainvälisiin valtioiden välisiin yhteenliittymiin Suomi on kuulunut toisen maailmansodan jälkeen ja miten niihin liittyminen on vaikuttanut Suomen ulkopoliittiseen asemaan?

B) Pohdi, mitä vaikutuksia verotuksen progressiivisuudella on julkiseen talouteen ja sosiaalipolitiikkaan.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99