www.nettilukio.fi

Historian ja yhteiskuntaopin kysymykset - syksy 1995


YLIOPPILASTUTKINTO 20. 9. 1995 REAALI


1. Miten eri yhteiskuntaryhmät antiikin Roomassa viettivät vapaa-aikaansa?

2. Vertaa romaanista ja goottilaista arkkitehtuuria ja selvitä, miten ne ilmensivät oman aikansa taloutta, yhteiskuntaa ja politiikkaa.

Pyhän Marian kirkko
LAACH, n. 1100

Notre Dame
PARIISI, n. 1240

3. Y. M. Sprengtporten kirjoitti v. 1786 Suomea koskevassa itsenäisyyssuunnitelmassaan mm. seuraavasti:

"Nykyään ei voi olla näkemättä, mitä oikeutettua suuttumusta Suomen kansa tuntee sorronalaisessa tilassaan, joka ei lainkaan sovellu sen onneen, sen luonteeseen, sen voimavaroihin ja turvallisuuteen. - - Lakkaamatta syöstyinä mitä tuhoavampiin onnettomuuksiin, aina kadottamisen vaarassa eikä koskaan omastaan varmoina he lamautuvat niin hengen kuin ruumiin voimiltaan. - - Sellainen on nykyään tämän kansan kohtalo. Siinä on sillä tosiaankin oikeutettu ja riittävä aihe jännittää kaikki voimansa ja tarttua siihen apuun, jota sille tarjoaa ystävällismielinen valtakunta. - - "


4. Amerikan yhdysvaltojen sisällissodan (1861-1865) yhteiskunnalliset ja taloudelliset vaikutukset

5. Helsingin Sanomissa oli 31.8.1944 kaksi uutista meneillään olevasta toisen maailmansodan tilanteesta.

Saksan armeijan pääesikunta tiedotti seuraavasti:

"Senjälkeen kun divisioonamme olivat ankarissa taisteluissa kokonaista seitsemän kertaa pysäyttäneet vihollisen hyökkäyksen Seinen sillanpääasemasta käsin Pariisin luoteispuolella, ovat ne saamansa määräyksen mukaisesti vetäytyneet uusiin asemiin koillisessa.
Rouenin kaupunki on senjölkeen, kun kaikki satamalaitteet ja muut sotilaalliset laitokset on tuhottu, luovutettu. Pariisin ja Reimsin välillä on pohjoista kohden hyökkäävät vahvat amerikkalaiset joukot pysäytetty vimmattujen taistelujen jälkeen."


Liittoutuneiden päämaja puolestaan tiedotti seuraavasti:

"Amerikkalaiset joukot olivat keskiviikkona 50 kilometrin päässä Belgian rajasta. - - Samalla tiedotetaan Berliinistä, että saksalaiset ovat lähteneet Rouenista, jota tähän saakka on pidetty lukkona robottirannikolle. Liittoutuneiden armeijat työntyvät Saksan rajaa kohti ja ovat enää 145 kilometrin päässä rajasta.
- -
Amerikkalaistenn joukkojen tiedotetaan jo saavuttaneen Reimsin - - ja amerikkaiset joukot ovat puhdistaneet käytännöllisesti katsoen koko Pariisin alueen."


a) Mistä toisen maailmansodan vaiheesta on kysymys?
b) Mitä eroja on uutisten tarjoamassa tiedossa?
c) Miten erot kuvastavat sodan voimasuhteiden ja tapahtumien kehitystä?

6.

Suomalainen taiteilija E. Isto maalasi taulun "Hyökkäys" vuonna 1899. Tulkitse kuvan symboliikka. Mikä poliittinen sanoma taululla oli kyseisenä vuonna? Esitä esimerkkejä samanlaisista mielenilmaisuista muissa taiteissa kyseisenä aikana.

7. Miten teollistuminen ja massatuotanto muuttivat ihmisten ravintoa ja vaatetusta 1900-luvun alusta 1950-luvulle?

8. Monet itäisen Keski-Euroopan kansat pyrkivät 1800-luvulla eri yhteyksissä itsenäisyyteen. Selosta, miten nämä pyrkimykset ilmenivät Puolassa ja Unkarissa ja miksi ne kariutuivat.

9. Hallitusmuodon 33 §:n ensimmäisen lauseen mukaan Suomen suhteista ulkovaltoihin määrää presidentti. Ulkopoliittista valtaa on kuitenkin myös eduskunnalla ja hallituksella. Vertaa presidentin, eduskunnan ja hallituksen osuutta ulkopolitiikan hoidossa hallitusmuodon mukaan.

10. Alla olevat luvut esittävät koulutuksen, terveydenhuollon ja sosialimenojen osuutta valtion ja kunnan menoista 1950 - 1990.


(Lähteet: Tilastokeskus, Kansantalous 1994, 9; Ahvenainen ym.: Suomen taloushistoria 2)

Selvitä muutoksen päälinjat ja muutosten taustalla olevat syyt. Pohdi hyvinvointivaltion kehitystä lukujen valossa.

11. Olet saanut erääseen hakemukseesi kunnan viranomaiselta hylkäävän päätöksen. Mielestäsi sitä valmistellessa ei ole hankittu kaikkia selvityksiä, jotka olisivat olleet lain mukaan tarpeen. Päätöksessä on lisäksi syntymäaikasi merkitty väärin. Mitä oikeussuojakeinoja tämäntapaisissa tilanteissa on käytettäbissä? ketkä niitä voivat käyttää?

+12. Vaihtoehtoisesti joko A) tai B)

A) "Uskonto on sodassa useammin osapuolten käyttämä yllyke kuin sodan varsinainen syy." Tarkastele väitettä itse valitsemasi kahden sodan historian valossa.

B) Arvioi, mitkä seikat vaikuttavat nykyään maamme korkotasoon. Mitä vaikutuksia korkotason nousulla on talouselämään?

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99