www.nettilukio.fi

Historian ja yhteiskuntaopin kysymykset - syksy 1993


YLIOPPILASTUTKINTO 15. 9. 1993 REAALI


1. Mitkä tekijät vaikuttivat Rooman valtakunnan tuhoon?

2. Skotlantilainen Adam Smith ja monet ranskalaiset valistusfilosofit vaikuttivet liberalismin syntyyn 1700-luvulla. Minkälaisiin taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin tavoitteisiin tämä aate pyrki?

3. Suomi on kahden kulttuuripiirin rajalla. Miten tuo rajamaan asema ilmeni Suomen esihistoriallisen ja historiallisen ajan vaihteessa?

4. Ison-Britannian hallussa oli 1900-luvun alussa kolme valkoisen väestön johtamaa dominiota: Kanada, Australia ja Etelä-Afrikka. Millä tavalla ne erosivat toisistaan väestöllisten ja taloudellisten olojensa puolesta?

5. Käsittele kahden esimerkkitapauksen valossa, miten nationalismi ilmenee nykyisessä Euroopassa.

6. Kirjailija Väinö Linna kuvaa romaanissaan Tuntematon sotilas erästä jatkosodan tapahtumaa seuraavasti:

Viidennen marssipäivän iltapuolella he huomasivat, miten tie alkoi muuttua vähänkäytetyn näköiseksi. Ennen pitkää se muutui pelkäksi korpitieksi, ja samassa avautui heidän näkyviinsä metsään hakattu linja.
- Pojat, vanha raja.
Tapaus virkisti jonkin verran mieliä. Niinpä Hietanen linjan keksikohdalla otti pitkän harppauksen ja sanoi:
- Nyt juur. Täl hetkel Hietasen poika astus ulkomail.
- Venäjällä ollahan pojat, sanoi Salo.
Lahtinen ontui äreänä, mulkoillen kulmiensa alta toisia ja murisi:
- Niin ollaan. Ja tähän loppui sitten meitin oikeutemme. Meinaan tästä lähtien ollaan rosvoretkellä. Että sen tiedätte.
- Rosvoretkellä, rosvoretkellä, ärähti Sihvonen viaisesti.
- Myöhän sitä ollaan rosvoja, kun rajoja ylitetään. Toiset sitä vaan turvallisuuttaan varjelee, kun rajoja siirtelevät... Rosvoja, rosvoja...khy...khy.


Mistä sodan vaiheesta kuvaus kertoo? Minkälaisia erilaisia tuntoja ja ajatuksia tapahtuma kirjan mukaan sotilaissa herätti? Mitkä olivat erilaisten ajatusten taustat?

7. Suomen elinkeinorakenne muuttui 1960-luvulla nopeammin kuin missään muussa läntisessä teollisuusmaassa, Oheisessa kuviossa on ammatissa toimiva väestö jaettu elinkeinon mukaan vuosina 1960, 1970, 1980, 1990 ja 1992. Mistä muutokset johtuvat ja minkälaisia yhteiskunnallisia seurauksia muutoksista on ollut?

Ammatissa toimiva väestö elinkeinon mukaan (%)
vuosina 1960 - 1992Lähde: Tilastokeskus

8. Oheisessa taulukossa on esitetty bruttokansantuote (BKT) asukasta kohti eräissä maissa vuonna 1989 (Yhdysvaltojen dollareina):Mitä tarkoitetaan bruttokansantuotteella? Minkälaisiin tekijöihin on kiinnitettävä huomiota vertailtaessa eri maita BKT:n avulla?

9. Millä tavoin Ahvenanmaalla on erikoisasema Suomen valtiossa? Mistä tämä erikoisasema johtuu?

10. Millä eri tavoin valtio verottaa kansalaisia?

11. A, joka oli syntynyt 24.5.1973, oli tullut sisäsuomalaisesta K:n kaupungista Helsinkiin opiskelemaan.

+12. Vaihtoehtoisesti joko A) tai B)

A) Vertaile Suomen asemaa kansainvälisessä politiikassa vuosina 1808 ja 1939.

B) Suomessa oli vuoden 1992 päättyessä yli 400 000 työtöntä. Työttömyyspäivärahoja maksettiin vuoden aikana 15 miljardia markkaa. Ennen nykyistä lamaa Suomessa oli melkein täystyöllisyys ja työttömyyspäivärahoja maksettiin vuoden 1992 rahassa 3 - 4 miljardia markkaa. Mitä kokonaistaloudellisia vaikutuksia työttömyydellä on?

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99