www.nettilukio.fi

Historian ja yhteiskuntaopin kysymykset - syksy 1992


YLIOPPILASTUTKINTO 16. 9. 1992 REAALI


1. Miten Bysantti (Itä-Rooma) vaikutti keskiajan Eurooppaan?

2. Vertaile hallitsijanvaltaa Ranskassa ja Englannissa 1700-luvun alussa.

3. Selosta suomalaisten mahdollisuuksia opinkäyntiin ja sivistyksen saamiseen 1500- ja 1600-luvulla.

4. Euroopan väkiluku nousi 1800-luvulla sadassa vuodessa 186 miljoonasta 401 miljoonaan. Mitkä tekijät selittävät tätä voimakasta väestönkasvua? Miten kasvaneelle väestölle saatiin ravintoa?

5. Alla on katkelma Adolf Hitlerin 1920-luvun puolivälissä ilmestyneestä kirjasta Mein Kampf (Taistelulni). Miten siinä esiintyvät asenteet näkyivät Hitlerin toiminnassa myöhempinä vuosina?

"Sisäinen inhoni Habsburgien valtiota kohtaa lisääntyi päivä päivältä... Tämä tsekkien, puolalaisten, unkarilaisten, ruteenien, serbien ja kroaattien sekasikiö, jossa kaikkialla oli läsnä inhimillisen yhteiskunnan tuhoava basilli, juutalainen... Mitä kauemmin asuin ja elin tuossa kaupungissa, sitä kiihkeämmäksi kasvoi vihani siellä parveilevia vieraita kansallisuuksia kohtaan, jotka olivat alkaneet kiilautua tuohon saksalaisen kulttuurin vanhaan taimitarhaan. Kaikki nämä huomiot lisäsivät kaipaustani päästä siihen maahan, jonne sydämeni oli salaa ikävöinyt jo nuoruudestani lähtien. Toivoin, että voisin siellä kerran kunnostautua arkkitehtinä ja omistaa lahjani maani palvelukseen. Lopullinen syy lähtööni oli, että halusin olla niiden joukossa, jotka elivät ja tekivät työtä siinä maassa, josta lähtisi liike, jonka päämääränä olisi sisimmän toiveeni täyttyminen, synnyinmaani yhdistyminen yhteisen isänmaamme Saksan valtakunnan kanssa."

(Suomennos: Lauri Hirvensalo)

6. Yhteiskunnalliset vastakohtaisuudet syvenivät Suomen maaseudulla 1800-luvun lopulla. Miten tämä ilmeni, ja mitkä tekijät selittävät tätä kehitystä?

7. Kommunismi Suomessa vuodesta 1944 nykypäiviin

8. Mitä voit päätellä oheisista kuvioista miesten ja naisten ansiokehityksestä Suomessa? Mistä ansioerot johtuvat?

9. Miten valtion hallinto toimii kuntatasolla?

10. Suurten suomalaisten pankkien kannattavuus laski tuntuvasti vuonna 1991. Mistä syistä lasku johtui?

11. Kalle on 16-vuotias lukiolainen. Hänen vanhempansa ovat eronneet, ja hän asuu äitinsä luona. Oltuaan kesän töissä Kalle osti 3000 markkaa maksaneen mopedin. Kallen isän mielestä Kalle ei olisi saanut käyttää rahojaan näin, vaan hänen olisi tullut säästää rahat talvea varten. Myös Kalle alkoi katua kauppojaan. Kallen isä vaati Kallen alaikäisyyteen vedoten mopedin myyjää purkamaan kaupuan. Mitä oikeudellisia seikkoja tulee ottaa huomioon arvioitaessa Kallen isän vaatimuksia?

+12. Vaihtoehtoisesti joko a) tai b)

a) Tyynen valtameren alue maailmanpolitiikassa 1900-luvulla

b) Suomen valtio on rahoittanut menojaan lisäämällä lainanottoaan. Valtiolla oli v. 1990 lainoja yhteensä runsaat 50 miljardia markkaa ja tänä vuonna yhteismäärän arvioidaan nousevan 140 miljardiin markkaan. Osa lainoista on käytetty investointien rahoitukseen. Valtio olisi voinut rahoittaa investointeja myös verotusta kiristämällä. Vertaile näiden kahden rahoitusmuodon taloudellisia vaikutuksia.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99