www.nettilukio.fi

Historian ja yhteiskuntaopin kysymykset - syksy 1991


YLIOPPILASTUTKINTO 16. 9. 1991 REAALI


1. Islamin leviäminen ja siihen vaikuttaneet tekijät varhaisella keskiajalla

2. Tee selkoa allaolevaan karttaan piirretyistä löytöretkistä, niiden taustasta ja merkityksestä.

3. Suomen asutuksen muodostuminen esihistoriallisella ajalla

4. Preussin pää- ja ulkoministeri Otto von Bismarch lausui Preussin edustajainhuoneelle v. 1862: "Puheilla ja enemmistöpäätöksillä ei ratkaista ajan suuria kysymyksia - vaan verellä ja raudalla". Miten hän käytännössä toteutti tätä periaatettaan?

5. Millä historiallisilla perusteilla Baltian maat tavoittelevat itsenäisyyttä?

6. Suomen eduskunta hyväksyi 18.7.1917 ns. valtalain, jossa eduskunta sai johtavan aseman Suomen valtiollisessa elämässä. Enemmistö koostui sosiaalidemokraateista ja porvarillisista itsenäisyysmiehistä, vähemmistö muista porvareista. Eduskunta päätti 6.12.1917 Suomen itsenäisyydestä äänin 100-88. Enemmistönä olivat porvarit, vähemmistönä sosiaalidemokraatit.
Selvitä ja vertaile näitä äänestystuloksia ja niiden taustaa.

7. Syyskuun 21. päivänä 1940 Vaasan poliisimestari soitti hämmästyneenä ja ärtyneenä Helsinkiin sisäasiainministeriöön ja ilmoitti, että Vaasan satamassa oli laivalasteittain saksalaisia sotilaita. Hän pyysi ohjeita. Sisäasiainministeri Ernst von Born ei tiennyt asiasta mitään ja kääntyi tasavallan presidentin Risto Rytin puoleen neuvoa pyytäen. Ryti vakuutti ministerille, että "kaikki oli järjestyksessä." Mitä Suomessa oli tapahtumassa, ja mihin kehitys johti seuraavaan kesään mennessä?

8. Selvitä seuraavien käsiteparien keskeinen sisältö:
a. peruskorko - markkinakorko
b. välitön verotus - välillinen verotus
c. kansaneläke - työeläke
d. nimellisansio - reaaliansio

9. Vaihtotaseen alijäämäisyyttä pidetään Suomen kansantalouden suurena ongelmana. Mistä osista vaihtotase muodostuu, ja mitkä näistä osista ovat viime aikoina olleet erityisen alijäämäisiä?

10. Suomen eduskunnan työskentelyssä on tilanteita, joissa kansanedustajien vähemmistö voi vastoin enemmistön tahtoa vaikuttaa asioiden käsittelyyn. Mitä tällaisia määrävähemmistön vaikutusmahdollisuuksia on? Miten tällaista vähemmistön erityisoikeutta voidaan perustella?

11. Muutettuaan syksyllä opiskelupaikkakunnalleen ylioppilas A teki eräitä hankintoja. Hän osti osamaksulla 6000 markan arvoiset stereot puolen vuoden maksuajalla. Sähköliikkeestä hän kävi ostamassa käteisellä lisäksi kahvinkeittimen. Hän tilasi itselleen postitse ulkoilupuseron kotiin jaetun myyntiluettelon perusteella.
Tuotuaan kahvinkeittimen asunnolleen A huomasi, että sen merkkivalo ei palanut, vaikka keitin muuten toimi moitteettomasti. Hän halusi kuitenkin täysin kunnossa olevan keittimen.
Saatuaan ulkoilupuseron hän huomasi, ettei sen väri vastannut kuvaston mukaista väriä, joten hän halusi palauttaa sen heti.
Talvella hän ei voinut maksaa neljättä kuukausittaista osamaksuerää stereoista, koska hän oli joutunut sairauden vuoksi luopumaan iltatyöstä, jolla hän osittain oli rahoittanut elämisensä ja opiskelunsa. Miten A saattoi menetellä kahvinkeittimen ja ulkoilupuseron suhteen? Voiko myyjä saada stereot takaisin? Perustele vastauksesi oikeudellisesti.

+12. Vaihtoehtoisesti joko a) tai b)

a) New Yorkissa v. 1929 tapahtunut pörssiromahdus pani alulle maailmanlaajan pulakauden. Mitä taloudellisia ja poliittisia seurauksia pulakausi aiheutti Yhdysvalloissa, Saksassa ja Suomessa?

b) Ajan muotisana on markkinatalous. Pohdi, millaisia ovat pienyrittäjän mahdollisuudet nyky-Suomessa vapaaseen kilpailuun.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99