www.nettilukio.fi

Historian ja yhteiskuntaopin kysymykset - syksy 1990


YLIOPPILASTUTKINTO 19. 9. 1990 REAALI


1. Rooman valtakunnan suuruutta ja kykyä säilyttää mahtinsa monta vuosisataa pidetään vieläkin ainutlaatuisena ilmiönä.

2. Mitkä tekijät loivat roomalaiskatolisen kirkon mahtiaseman keskiajalla?

3. Selvitä eri osapuolien kannalta, mistä nuijasodassa oli kysymys.

4. Miten voidaan perustella väite, jonka mukaan liberalismi aatteena sopi Englannin 1800-luvun teollisuuden suuryrittäjille kuin hansikas käteen?

5. Tee selkoa jonkin Euroopan sosialistisen valtion vaiheista toisen maailmansodan jälkeen.

6. Mitä oheinen kuva kertoo suomalaisen kaupungin keskustan muuttumisesta sadan viime vuoden aikana?

7. Maalaisliitto eli Keskustapuolue eli Suomen Keskusta Suomen sisäpolitiikassa 1950-luvulta nykypäiviin.

8. Valtioneuvoston jäsenten asema ja tehtävät Suomessa

9. Mitä eri keinoja inflaation hillitsemiseksi on
a) hallituksella
b) Suomen Pankilla ja
c) työmarkkinajärjestöillä

10. Nykyisin puhutaan paljon Euroopan taloudellisesta yhdentymisestä. Miten Euroopan markkinatalousmaiden taloudellinen integraatio on kehittynyt 1950-luvulta nykypäiviin.

11. Avioliiton purkautuminen ja sen oikeudelliset edellytykset

+12. Vaihtoehtoisesti a) tai b)

a) Suomen yliopisto- ja korkeakoululaitos 1640-1990

b) Joskus väitetään, että kun yhteiskunnan hyvin ansaitsevia jäseniä verotetaan raskaasti, osa heidän maksamistaan veroista suunnataan sosiaalipoliittisina tulonsiirtoina vähätuloisille. Kärjistäen silloin sanotaan, että työteliäät ja taloudellisesti tuottavat kansalaiset elättävät tuottamattomia kansalaisryhmiä, esim. työtä vieroksuvia tai muuten yhteiskunnan normien vastaisesti eläviä.
Pohdi sosiaalipoliittisen tulontasauksen oikeutusta sekä periaatekysymyksenä että käytännön talous- ja yhteiskuntapolitiikan kannalta.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99