www.nettilukio.fi

Historian ja yhteiskuntaopin kysymykset - syksy 1989


YLIOPPILASTUTKINTO 20.9.1989 REAALI


1. Antiikin Ateena mainitaan ensimmäiseksi demokratiaksi. Millä perusteella niin voidaan väittää? Vertaile myös antiikin Ateenan ja nykyistä länsimaista demokratian käsitettä.

2. Miksi 1500-lukua sanotaan Espanjan, 1600-lukua Ranskan ja 1700-lukua Englannin vuosisadaksi?

3. Suomalaisen kirjan 500-vuotisjuhlaa on vietetty äskettäin. Mitä merkittävää tehtiin 1500- ja 1600-luvulla Suomen kulttuurin kehittämiseksi?

4. Perinteellisen kristillisen yhteiskunnan ja kulttuurin perusteiden horjuttajat Euroopassa 1800-luvulla

5. Miksi maailmassa on toisen maailmansodan jälkeisenä aikana ollut kahtia jaettuja valtioita? Selosta niistä vähintään kahta tapausta.

6. Valtiomuototaistelu ja itsenäisen Suomen hallitusmuodon synty 1918-1919.

7. Suomen ja Ruotsin suhteet toisen maailmansodan päättymisestä nykypäiviin

8. Miten kunta Suomessa rahoittaa menonsa?

9. Yleiset alioikeudet ja niiden toimintamuodot nyky-Suomessa

10. Selvitä seuraavien käsitteiden keskeinen sisältö:
- rakennetyöttömyys
- suhdannetyöttömyys
- kausityöttömyys
- kitkatyöttömyys

11. a) Täysi-ikäisen henkilön X:n ja yritys Y:n välisen työsopimuksen mukaan X sitoutui suorittamaan yrityksessä tietyt tehtävät 6000 markan suuruista kuukausipalkkaa vastaan. Jonkin aikaa työskenneltyään X vaati kuitenkin 6500 markan kuukausipalkkaa, jota X:n tekemästä työstä olisi työehtosopimuksen mukaan pitänyt maksaa. Tämän työehtosopimuksen olivat allekirjoittaneet kaikki merkittävät alan työnantaja- ja työntekijäjärjestöt. Yritys Y kieltäytyi maksamasta X:n vaatimaa palkkaa vedoten tehtyyn työsopimukseen ja siihen, että X ja Y eivät olleet jäseninä missään mainitun työehtosopimuksen allekirjoittaneista sopijajärjestöistä. Arvioi tilanne oikeudellisesti.

+12. Vaihtoehtoisesti joko a) tai b)

a) Suomi Neuvostoliiton ulkopolitiikassa Tarton rauhasta vuoteen 1948.

b) Valtio taloudellisena yrittäjänä nyky-Suomessa

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99