www.nettilukio.fi

Historian ja yhteiskuntaopin kysymykset - syksy 1988


YLIOPPILASTUTKINTO 14. 9. 1988 REAALI


1. Miten on selitettävissä, että arabialainen maailmanmahti ja sen edustama kulttuuri levisivät 600- ja 700-luvulla suureen osaan Lähi-itää, Pohjois-Afrikkaa ja Espanjaa?

2. Wormsin ja Reimsin tuomiokirkot edustavat Euroopan keskiajan rakennustaiteen kahta tärkeintä tyylisuuntaa. Mitkä ovat niiden tyypilliset tunnusmerkit, ja mitä ne kertovat kirkon asemasta keskiajan taiteessa ja kulttuurissa?

3. Metsien merkitys Suomen talouselämässä eri aikakausina ennen 1800-luvun teollistumisvaihetta

4. Latinalainen Amerikka 1800-luvulla

5. Liennytyskehitys 1970-luvun kansainvälisessä politiikassa

6. J. V. Snellman yhteiskunnallisena vaikuttajana

7. Urho Kekkosen ensimmäinen presidenttikausi

8. Suomen eduskunta tekee päätöksensä yleensä enemmistön kannan mukaisesti. Millä eri tavoin vähemmistö voi vaikuttaa eduskunnan päätöksiin?

9. Oheisessa tilastossa näkyy teollisuustyöntekijöiden nimellis- ja reaaliansioiden vuosittainen nousu (prosentteina edellisvuodesta) 1980-luvulla. Mitä tarkoittavat käsitteet nimellisansio ja reaaliansio? Mistä niiden ero johtuu?

10. Suomessa oli vuonna 1986 toista tuhatta työtaistelua. Millä tavoin työrauha pyritään turvaamaan Suomen työmarkkinoilla?

11. Miten seuraavat käsitteet eroavat toisistaan keskeiseltä oikeudelliselta sisällöltään?
a) huoltaja - holhooja
b) ottolapsi - kasvattilapsi
c) elatusapu - elatustuki

+12. Vaihtoehtoisesti joko a) tai b)

a) Unkari 1900-luvulla

b) Suomen nykyinen ulkomaankauppa

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99