www.nettilukio.fi

Historian ja yhteiskuntaopin kysymykset - syksy 1987


YLIOPPILASTUTKINTO 16. 9. 1987 REAALI


1. Miksi ja miten Rooma muuttui tasavallasta yksinvallaksi?

2. James Watt kehitti höyrykoneesta käyttökelpoisen voimanlähteen vuonna 1765. Mitä vaikutuksia tällä keksinnöllä oli?

3. Kustaa Vaasa Suomen olojen kehittäjänä

4. Brittiläinen siirtomaahallinto Intiassa 1850-luvulta ensimmäisen maailmansodan puhkeamiseen

5. Saksan laajenemispolitiikka 1938-1939

6. Selvitä, mitä tarkoittavat seuraavat Suomen historian käsitteet:

a) wrightiläinen työväenliike
b) sortovuosien passiivinen vastarinta
c) reunavaltiopolitiikka

7. Miten oikeistoradikalismi ilmeni Suomessa maailmansotien välisenä aikana?

8. Yleiset tuomioistuimet Suomessa

9. Nykyiset valtionverotuksen muodot Suomessa

10. Keskiasteen koulutusjärjestelmä Suomessa

11. Asentaja L suunnitteli yrityksen perustamista. Yrityksen alkupääoman
(120 000 markkaa) L arveli saavansa pankkilainana, jos hän antaisi pankille lainan määrän kattavat vakuudet. L asui velattomassa osakehuoneistossa. Lisäksi hän omisti pienen rantapalstan, joka oli erotettu itsenäiseksi kiinteistöksi. L:n varakas isä tarjoutui myös tarvittavan lainan takaajaksi. Omaa perhettä L:llä ei ollut.

a) Selvitä perustellen, mikä vakuusmuoto tulee kysymykseen toisaalta osakehuoneiston ja toisaalta rantapalstan osalta sekä miten vakuus mainituissa tapauksissa käytännössä toteutetaan.

b) Mitkä ovat takauksen kaksi päämuotoa, ja miten ne eroavat toisistaan?

+12. Vaihtoehtoisesti joko a) tai b)

a) Suomen arkkitehtuurin kehitys 1900-luvulla

b) Mitä erilaisia tukimuotoja yhteiskunta Suomessa tarjoaa oppivelvollisuusikäiselle ja hänen huoltajilleen?

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99