www.nettilukio.fi

Historian ja yhteiskuntaopin kysymykset - syksy 1986


YLIOPPILASTUTKINTO 15. 9. 1986 REAALI


1. Kirjoitustaidon synty ja kehittyminen vanhan ajan maailmassa

2. Ranskalainen 1600-luvun kulttuuri

3. Ns. ristiretkiaika Suomen historiassa

4. Maailman meriliikenteen kehitys 1800-luvun alkupuolelta ensimmäiseen maailmansotaan saakka

5. Saksan sisäpoliittiset muutokset maailmansotien välisenä aikana

6. Latinalaisen Amerikan kehityksen pääpiirteet toisen maailmansodan jälkeen

7. Suonen sanomalehdistö autonomian ajan jälkipuoliskolla

8. Suomen teollisuuden keskeiset rakennemuutokset 1940-luvun puolivälistä nykypäivään

9. Mikä tehtävä on uuden lain säätämisessä Suomessa
a) tasavallan presidentillä
b) eduskunnan suurella valiokunnalla
c) eduskunnan täysistunnolla, jossa asia on toisessa käsittelyssä
d) ministerillä, jonka toimialaan kyseinen laki kuuluu?

+10. Suomen Pankki muutti toukokuussa 1986 korkotasoa mm. siten, että eduskunnan pankkivaltuusmiesten päätöksellä alennettiin Suomen Pankin peruskorkoa yhdellä prosenttiyksiköllä 8 % sta 7 %:iin. Mitä vaikutuksia Suomen Pankin korkotason muutoksilla on?

+11. Selosta seuraavien oikeudellisten käsitteiden keskeinen sisältö
a) asianomistaja
b) lainhuudatus
c) tuottamus
d) vajaavaltainen

+12. Vaihtoehtoisesti a) tai b)
a) Millä eri perusteilla 1860-lukua voidaan pitää murroskautena Suomen historiassa?
b) Oheinen kuvio esittää suomalaisten nykyistä ikäjakaumaa. Mitkä tekijät selittävät ikäjakaunaa, ja mitä yhteiskuntapoliittisia johtopäätöksiä siitä on tehtävissä?

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99