www.nettilukio.fi

Historian ja yhteiskuntaopin kysymykset - syksy 2001


YLIOPPILASTUTKINTO 19. 9. 2001
REAALIKOE HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI


1. Euroopan maatalous tehostui keskiajalla kääntöauran ja kolmivuoroviljelyn ansiosta. Mitkä muutokset aiheuttivat maataloustuotannon valtavan kasvun 1700- ja 1800-luvulla? Asiaa voi käsitellä myös Suomen historian valossa.

2. Miten Euroopan kaupunkien elinkeinorakenne muuttui 1700-luvulta 1800-luvulle?

3. Millä perusteilla antiikin Roomaa voidaan pitää eurooppalaisena valtakuntana?

4. Ranskalainen Louis Le Roy kuvasi vuonna 1567 omaa aikaansa seuraavasti: "Viimeksi kuluneiden sadan vuoden aikana on paljastunut asioita, jotka ovat olleet tietämättömyyden varjon peitossa, mutta myös monia asioita, joista antiikin aikana ei ollut mitään tietoa." Millaisia keksintöjä ja tapahtumia Le Roy tarkoitti?

5. Miten Ison-Britannian rooli on muuttunut Euroopan politiikassa toisen maailmansodan jälkeen?

6. Tarkastele Aasian tai Afrikan historian valossa, miten nationalismi on ollut poliittisesti toisaalta kokoava ja toisaalta hajottava aate.

7. Sodissa osapuolet etsivät ja yleensä saavat apua liittolaisilta. Miksi Suomi jäi talvisodassa yksin?

8. Alla on Suomen vuonna 1973 tekemään EEC-sopimukseen liittyvä pilapiirros.

Lähde: Helsingin Sanomat 5.10.1973

Miten pilapiirtäjä tulkitsee Suomen aseman EEC:ssä? Miksi Suomi "myöhästyi"?

9. Kehitysyhteistyö on myös kulttuurien kohtaamista. Tarkastele kahden valitsemasi esimerkin valossa, millä tavoin kulttuurierot on kehitysyhteistyöhankkeissa pyritty ottamaan huomioon. Tarkastele myös seurauksia, joita kulttuurierojen sivuuttamisesta on ollut niissä.

10. "Kun Suomen oloja verrataan esim. Keski- ja Etelä-Euroopan maihin, joissa on monenlaisia rotusekoituksia ja niistä johtuvia vaikeasti ratkaistavia yhteiskunnallisia pulmia, on kansamme rodullista yhtenäisyyttä pidettävä suurena voimana."

Heikki Waris, Suomalaisen yhteiskunnan rakenne, 1948

"Suomella on mahdollisuus kehittää yhteiskuntaa monikulttuuriseksi ja rikkaammaksi. Maassa olevilla etnisillä ryhmillä tulee olla oikeus oman kulttuuriperinteensä säilyttämiseen samalla kun ne sopeutuvat suomalaiseen yhteiskuntaan."


Pakolais- ja siirtolaisuusasiain neuvottelukunnan mietintö, 1994

a. Vertaile tekstien suhtautumista suomalaisen yhteiskunnan kulttuuriseen yhtenäisyyteen.
b. Mitkä tekijät vaikuttavat etnisten vähemmistöjen oman kulttuurin säilymiseen?

11. Viime vuosina maamme työnantaja- ja työntekijäjärjestöt ovat keskustelleet joustojen lisäämisestä työmarkkinoilla. Jousto tarkoittaa mm. työajan ja palkkojen muuttamista esimerkiksi alan suhdanteiden tai yrityksen kannattavuuden mukaan. Millä perusteilla joustoja voidaan puoltaa ja vastustaa?

12. Miten joukkotiedotusvälineiden käyttö poliittisessa vaikuttamisessa on muuttunut 1920-luvulta nykypäivään?

13. Mitä etuja ja haittoja vapaassa kilpailussa on?

14. Poikakolmikko 14-vuotias A, 16-vuotias B ja 19-vuotias C ovat viettämässä iltaa ulkona, kun C huomaa erään auton takapenkillä kannettavan tietokoneen. C käskee A:ta rikkomaan auton ikkunan ja ottamaan laitteen. A:n vastusteltua B tarttuu häntä rinnuksista ja vaatii toimimaan. A rikkoo auton ikkunan ja ottaa laitteen. Arvioi poikien toimien oikeudellisia seurauksia.

15. Poliisi pidättää täysi-ikäisen henkilön kultasepänliikkeen ryöstöstä epäiltynä, koska hänellä on hallussaan ryöstösaalista. Kuvaa rikosoikeudellisen prosessin kulkua lopulliseen päätöksentekoon saakka.

+16. Vaihtoehtoisesti joko A) tai B)

Ohessa on kaksi arviota Hiroshimaan 6.8.1945 pudotetusta atomipommista.

I "[Mikäli sota lopetettaisiin atomipommilla] emme tarvitsisi neuvostoliittolaisia. Heidän armeijojaan ei tarvitsisi tuoda Japaniin sodan lopettamiseksi. Meidän ei tarvitsisi pyytää heiltä apua."
Winston Churchill, Ison-Britannian pääministeri, ennen pommin pudotusta

II"Tämän barbaarisen aseen käytöstä Hiroshimassa ja Nagasakissa ei ollut mitään todellista apua Japanin vastaisessa sodassa. Japanilaiset olivat jo hävinneet sodan ja olivat tehokkaan merisaarron sekä tavanomaisilla aseilla suoritettujen pommitusten ansiosta valmiit antautumaan."
Amiraali Leahy, Yhdysvaltain laivasto, pian sodan jälkeen

a. Miten lausunnot poikkeavat toisistaan?
b. Miten toisen maailmansodan loppuvaiheet ja seuraukset tukevat näitä lausuntoja?

Ohessa on tilasto hintavaihteluista euroalueella ja pelkästään Suomessa vuosina 1996-2000.

Lähteet: Eurostat ja Tilastokeskus

a. Mitä tarkoitetaan kuluttajahintaindeksillä, ja mihin sitä käytetään?
b. Vertaile koko euroalueen ja Suomen hintakehitystä. Mistä tekijöistä käyrien yhtäläisyydet ja erot johtuvat kuvion esittämänä aikana?

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix