www.nettilukio.fi

Historian ja yhteiskuntaopin kysymykset - kevät 1998


YLIOPPILASTUTKINTO 18. 3. 1998 REAALI


1. Vaihtoehtoisesti joko A) tai B)
A) Valitse jokin seuraavista teknisistä keksinnöistä ja arvioi, miten se on muuttanut ihmisten elämää:

- raudan valmistus (n. 3000 eKr.)
- vesimylly (ajanlaskun alussa)
- höyrykone (n. 1780)
- öljynporaus (n. 1850)

B) Millä eri tavoin Suomessa on ennen kemiallisen puunjalostusteollisuuden alkua hyödynnetty metsiä taloudellisesti?

2. Miten kansainvaellukset antiikin ja keskiajan murroksessa muuttivat Euroopan etnistä karttaa ja taloudellisia oloja?

3. Tarkastele filosofian tai luonnontieteiden kehitystä ja saavutuksia antiikin aikana. Arvioi myös näiden saavutusten vaikutuksia myöhempään länsimaiseen kulttuuriin.

4. Millaisia vaikutuksia 1500-luvun alkupuoliskolla tapahtuneella uskonpuhdistuksella oli Euroopan kulttuuriin?

5. Pietari Suuri rakensi 1700-luvun alussa pääkaupunkinsa Suomenlahden pohjukkaan Ruotsilta valloittamalleen alueelle. Mitä uhkia Pietarin~Leningradin turvallisuuteen on kohdistunut 1800- ja 1900-luvulla?

6. Ruotsi on toisen maailmansodan jälkeen ollut suomalaisten maaltamuuttajien tärkein kohdemaa. Tarkastele kuvion avulla muuttajien lukumäärän nousuja ja laskuja ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

a) Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet muuttoliikkeeseen?

b) Mikä merkitys muuttoliikkeellä on ollut kansantaloudelle kummassakin maassa?7. Vertaile Suomen maaseudun lasten mahdollisuuksia käydä koulua 1860-, 1920 ja 1980-luvulla.

8. Oheiset uutiset on julkaistu vuonna 1947 Helsingin Sanomissa. Mihin aikansa tapahtumiin ja kysymyksiin ne liittyvät, ja miten ne kuvastavat Suomen sodanjälkeistä ulkopoliittista tilannetta?

Skandinavia Venäjän kannalla Europan talouskysymyksissä?
(Hels. Sanomain kirjeenvaihtajalta) PARIS, 18.7. (UP)
Erään itäisiä valtoja lähellä olevan lähteen mukaan Skandinavian maiden odotetaan kannattavan Neuvostoliiton mahdollista vaatimusta, jonka mukaan Europan taloudellisen yhteistyön olisi käytävä YK:n kautta. Uutislähteen mukaan Neuvostoliitto aikoo seuraavassa yleiskokouksessa syyttää Yhdysvaltoja ja Iso-Britanniaa YK:n murtamisyrityksistä.

Historiallinen rauhanjuhla

Pres. Paasikivi korosti puheessaan järjestyksen ja itsekurin merkitystä Rauha oli eilen päivän tunnussana niin pääkaupungissa kuin maaseudullakin ja latinankieliset rauhaa tarkoittavat kultaiset kirjaimet PAX antoivat myöskin valtioneuvoston Messuhalliin eilen järjestämälle juhlalle oman leimansa. Juhlakorokkeen takana nähtiin isokokoinen valtakunnan vaakuna, jota Suomen, Neuvostoliiton ja Englannin liput ympäröivät.

Neuvostoliittoon toimitettavat hevoset maksavat 1.125 milj. mk. Hevosista saadaan 720 milj. mk


Neuvostoliittoon toimitettavat 15.000 hevosta tulevat Suomen valtiolle maksamaan 1. 125 milj. markkaa. Neuvostoliiton kanssa tehdyn sopimuksen mukaan hevosen keskihinta on 48.000 markkaa. Näinollen tulee hevosten yhteishinnaksi 720 milj. markkaa, jolla määrällä hyvitetään Neuvostoliitolle maksettavien saksalaissaatavien tiliä.

9. "Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta." (Hallitusmuoto, 2 §) Arvioi eduskunnan mahdollisuutta käyttää valtaansa sen valossa, miten eduskunnan asemaan vaikuttavat

valtioneuvosto


tasavallan presidentti Euroopan unionin jäsenyys

10. Vertaa keskitettyä tulopoliittista ja ammattiliittokohtaista työehtosopimusratkaisua toisiinsa tarkastelemalla niiden etuja ja haittoja sekä eturyhmien että koko yhteiskunnan kannalta.

11. Suomessa on keskusteltu yhteiseen eurooppalaiseen rahajärjestelmään liittymisestä EMUn puitteissa. Pohdi liittymisen vaikutuksia Suomen kannalta.

12. Miten julkishallinnossa turvataan kansalaisten puolueeton ja yhdenvertainen kohtelu?

13. Kunnanlääkäri Piironen on jäänyt eläkkeelle ja aikoo ostaa eläkepäiviä varten tutulta maatalon isännältä kahden hehtaarin suuruisen niemen talonpaikaksi. Kauppahinnaksi Piironen ja isäntä ovat sopineet 500 000 markkaa, josta on tarkoitus maksaa kaupantekohetkellä käteisellä 2/3 ja loput kolmen kuukauden kuluttua kauppakirjan allekirjoittamisesta.

Selitä, mitä Piirosen tulisi ottaa huomioon kauppaa tehtäessä ja mitä asioita kauppakirjasta pitää käydä ilmi.

14. Miksi pienehkö joukko espanjalaisia valloittajia kykeni 1500-luvun alussa kukistamaan atsteekkien ja inkojen valtakunnat?

15. 'Afrikkalaiset astuivat siirtomaakauteen pelkkä kuokka kädessä ja jättivät siirtomaakauden taakseen edelleen pelkkä kuokka kädessä",, kirjoitti taloustutkija Walter Rodney vuonna 1970 kirjassaan "Miten Eurooppa esti Afrikan kehityksen".

Tarkastele Rodneyn väitteen paikkansapitävyyttä. Voit Afrikan sijasta käsitellä myös Intian niemimaan kehitystä samansisältöisen väitteen valossa.

+16. Vaihtoehtoisesti joko A) tai B)

A) Vietnamin taistellessa Ranskan siirtomaavaltaa vastaan 1950-luvun alussa Kiina ja Yhdysvallat esittivät seuraavat kannanotot:

"Yhdysvaltain hallitus - - yrittää heikentää kansallisia vapautusliikkeitä Vietnamissa, Etelä-Koreassa ja Filippiineillä. - - Kiinalaiset tietävät kokemuksesta, mitä Amerikan "apu" merkitsee. Se merkitsee miljoonien kuolemaa ja niin kansan vapauden kuin sen oikeuksien menetystä. - - Siksi Aasian kansat tulevat hoitamaan asiansa itse - -."
Kiinan kansantasavallan pääministerin Zhou Enlain tiedote 18.3.1950.


(Lähde: Rayner, The Cold War, 1992)

"Yhdenkin Kaakkois-Aasian maan menetys kommunistien hyökkäyspolitiikalle aiheuttaisi vakavia psykologisia, poliittisia ja taloudellisia seurauksia. Jos ajoissa ei ryhdytä vastatoimiin, yhdenkin maan menetys johtaa mitä luultavimmin siihen, että naapurimaat lyhyessä ajassa alistuvat tai sitoutuvat kommunismiin. Lisäksi seurauksena olisi hyvin todennäköisesti koko Kaakkois-Aasian ja Intian sekä ennen pitkää myös Lähi-idän (paitsi luultavasti Pakistanin ja Turkin) vähittäinen sitoutuminen kommunismiin."

Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden neuvosto (NSC) kesäkuussa 1952.
(Lähde: Pentagonin paperit, 1971)

a) Vertaa Kiinan ja Yhdysvaltain kannanottoja ja niiden taustalla olevaa ajattelua Vietnamin kysymyksen näkökulmasta.

b) Mihin toisen maailmansodan jälkeisiin kokemuksiin Zhou Enlain ja NSC:n kannanotot perustuivat, ja miten ne vaikuttivat Kaakkois-Aasian myöhempiin tapahtumiin?

B) Mistä Suomen 1990-luvun alun pankkikriisi johtui? Mitä muutoksia pankkijärjestelmässä tapahtui kriisin jälkeen?

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99