www.nettilukio.fi

Historian ja yhteiskuntaopin kysymykset - kevät 1997


YLIOPPILASTUTKINTO 19. 3. 1997 REAALI


1. Mitä edellytyksiä oli kaupunkikulttuurin synnylle nykyisen Lähi-idän alueella n. 3000 eKr.

2. Antiikin kaupungin keskuksena oli tori (agora, forum). Tarkastele antiikin kaupungin keskustaa ja sen poliittisia ja kulttuurisia toimintoja.

3. Historian aikakausia luonnehditaan usein iskevillä ilmauksilla. Arvioi yhtä seuraavista ja kiinnitä huomiota siihen, miten perusteltuna ja oikeaan osuvana luonnehdintaa voidaan pitää.

a) 1500-luku, antiikin kulttuurin uudelleen syntymisen vuosisata
b) 1600-luku, itsevaltiuden vuosisata
c) 1700-luku, valistuksen ja järjen aikakausi
d) 1800-luku, edistyksen vuosisata

4. Amerikan mantereen valloitus merkitsi uutta vaihetta Euroopan historiassa. Mitä vaikutuksia Amerikan valloituksella oli Euroopan taloudellisiin oloihin 1700-luvun loppuun mennessä?

5. Ruotsin valtakunta kasvoi 1600-luvulla eurooppalaiseksi suurvallaksi. Miksi väestöltään suuhteellisen vähäinenvaltio menestyi aluevaltauksissaan?

6. Miten porvariston taloudellinen ja poliittinen nousu muutti elämäntapaa ja kulttuuria Euroopassa 1800-luvulla?

7. Vaihtoehtoisesti joko A) tai B)

Yllä oleva ote Hergén sarjakuvasta Sininen lootus (1934) viittaa Kiinassa v. 1900 länsimaalaisia vastaan nousseeseen boksarikapinaan.

A) Minkälaisia käsityksiä kiinalaisilla ja eurooppalaisilla "Sinisen lootuksen" mukaan oli toisistaan imperialistisella kaudella? Mitkä muut tekijät etnisten ennakoluulojen lisäksi aiheuttivat jännitystä Kiinan ja länsimaiden välillä viime vuosisadanvaihteessa?

B) Tarkastele "Sinisen lootuksen" antamaa kuvaa kansojen välisistä ennakkoluuloista ja selvitä vastaavanlaisia ennakkoluuloja jossain (yhdessä) historiasta tuntemassasi kulttuurien kohtaamisessa.

8. Kansainliitto perustettiin 1919 Yhdysvaltain presidentin aloitteesta turvaamaan maailmanrauhaa. Alla olevat aikajanat kuvaavat suurvaltojen jäsenyyttä Kansainliitossa:

a) Mistä johtui, että jotkin yllä olevat valtiot tulivat jäseniksi muita myöhemmin ja joidenkin jäsenyys katkesi ennenaikaisesti?
b) Arvioi Kansainliiton mahdollisuuksia ylläpitää maailmanrauhaa aikanaan.

9. Oheiset otteet ovat Saksan liittotasavallan vuonna 1949 säädetystä, yhä voimassa olevasta perustuslaista sekä Saksan demokraattisen tasavallan vuonna 1974 voimassa olleesta perustuslaista

10. Vaihtoehtoisesti joko A) tai B)

+ 11. Tarkastele Suomen väestön ikärakenteen muutosta 1960-1990 ja vuoteen 2030 ulottuvaa ennustetta.

a) Mitä muutoksia ikärakenteessa on tapahtunut, ja mitä yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia muutoksella on ollut?
b) Minkälaisia haasteita ikärakenteen muutos asettaa työvoima- ja sosiaalipolitiikalle, mikäli ennuste toteutuu?

12. Vertaa suhteellisen ja enemmistövaalin vaikutusta puolue-elämään.

13. Miksi eri huoltoasemat myyvät polttoainetta samaan aikaan eri hinnoin

14. 15-vuotias Jaakko ja tämän ystävä, 14-vuotias Rami haluavat hankkia itselleen kesätyötä. Jaakko päättää vastata lehdessä näkemäänsä pienen hampurilaisketjun ilmoitukseen, jossa haetaan iltamyyjää. Ramia puolestaan erään tuttavan isä on pyytänyt työhön autokorjaamoon. Rami uskoo, etteivät hänen vanhempansa anna lupaa mennä ansiotyöhön, jota hän itsekin pitää raskaana ja vaarallisena. Jaakkoa vanhempien mielipide ei huoleta, koska hän ajattelee, että hänellä on oikeus päättää asiasta itse. Hän on sitä paitsi tottunut valvomaan myöhään.

Tarkastele poikien aikomusta työoikeudellisesti sekä työsuhteen solmimisen että työsuojelun kannalta.

15. Millä perusteella yksityishenkilö voi saada muutosta palkkatuloistaan tehtävään ennakonpidätykseen etukäteen, ja missä järjestyksessä hän voi vaatia muutosta verotukseensa jälkikäteen?

+16. Vaihtoehtoisesti joko A) tai B)

A) Tarkastele seuraavaa dokumenttia ja alla olevia sitä koskevia tulkintoja:

B) Suomen markan arvo on viime vuosina määräytynyt "kelluen" eli vapaasti valuuttamarkkinoiden mukaan vahvistuen tai heikentyen. Tarkastele markan arvon muuttumista "kellunnan" aikana. Esitä näkökohtia vahvan markan puolesta ja sitä vastaan.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99