www.nettilukio.fi

Historian ja yhteiskuntaopin kysymykset - kevät 1994


YLIOPPILASTUTKINTO 23. 3. 1994 REAALI


1. Vuonna 430 eKr. Ateena oli sodassa Spartaa vastaan. Ateenalainen poliitikko Perikles puhui sodassa kaatuneiden hautajaisissa seuraavasti:

"Olemme myös pitäneet monin tavoin huolta henkisestä virkistäytymisestä työn lomassa. Meillä on kilpailuja ja uhrijuhlia pitkin vuotta ja kalustamme kotimme hyvällä maulla. Näin torjumme masennusta. Kaupunkimme on niin suuri, että meille tulee tuotteita kaikkialta maailmasta , ja meillä on onni saada nauttia kotonamme muiden maiden tuotteita yhtä turvallisesti kuin oman maaperän hedelmiä. - -

Kaupunkimme on avoinna kaikille, emmekä koskaan karkottamalla estä ketään, vihollistakaan, oppimasta ja näkemästä mitään, mistä hänelle voi olla hyötyä. - -
Toiset yrittävät kasvatuksella istuttaa jo lapsiin miehen mielen, mutta me kasvamme vapaasti. Silti olemme valmiit käymään yhtä urheasti tasapäiseen taisteluun."


Perikles luetteli puheessaan hyvään elämän laatuun kuuluvia asioita. Selosta esimerkeillä, miten ne ilmenivät antiikin Ateenassa. Mitä huomautuksia voidaan historian näkökulmasta esittää Perikleen kuvaukseen Ateenasta sivistysvaltiona?

2. Arvioi yksilön merkitystä historiassa käyttäen esimerkkinä yhtä seuraavista: Martti Luther, Galileo Galilei, Pietari suuri tai Napoleon Bonaparte.

3. Suomi sai ensimmäisen yliopistonsa vähän yli 350 vuotta sitten. Mitä merkitystä 1640 perustetulla Turun akatemialla oli Ruotsin vallan ajan Suomelle?

4. Höyrykone alkoi yleisyä voimanlähteenä 1700-luvun lopulla. Miten höyrykone muutti talouselämän toimintaedellytyksiä 1800-luvulla?

5. Englanti ja Ranska myöntyivät 28.9.1939 Münchenissä Adolf Hitlerin vaatimukseen Tsekkoslovakian saksalaisalueiden (sudeettialueide) luovuttamisesta Saksalle. Sopimuksen "arkkitehti" oli Englannin pääministeri Neville Chamberlain.

Englannin ulkoministeri perusteli Chamberlainin pyrkimystä sopimukseen näin:

"Chamberlain on kuluneella viikolla yhdessä Saksan valtakunnankanslerin kanssa koettanut löytää tien Tsekkoslovakian ongelman ratkaisemiseksi rauhanomaista tietä. On edelleenkin mahdollista saavuttaa tämä neuvottelujen kautta. Ranskan, Englannin ja Tsekkoslovakian hallitukset ovat jo hyväksyneet Hitlerin vaatimuksen sudeettialueiden luovuttamisesta--"


Saksan ulkoministeri puolestaan kertoi kirjeessään Benito Mussolinille Hitlerin tilannearviosta:

"Führer on varma siitä, että joudumme sotaan läntisten demokratioiden kanssa muutaman, ehkä kolmen tai neljän vuoden sisällä. Tsekkoslovakian kriisi on näyttänyt, kuinka voimakkaita me olemme! Meillä on aloitteentekijän etu puolellamme ja tilanne on hallinnassamme. Meidän kimppuumme ei voida hyökätä. Sotilaallinen tilanne on mainio: ensi syyskuusta alkaen pystymme sotaan suurten demokratioiden kanssa."


Miten Englannin ja Saksan johtajien tilannearviot poikkeavat toisistaan? Mistä erot johtuivat?

6. Kaukoitään on nopeasti noussut uusia teollisuusavaltioita, jotka ovat kasvattaneet osuuttaan maailman teollisuustuotannosta ja kaupasta niin nopeasti, että maailmantalouden on sanottu muuttuneen kolminapaiseksi. Aikaisemmin napoina olivat Länsi-Eurooppa ja Yhdysvallat. Selosta, minkälaiset seikat ovat toisen maailmansodan jälkeen tehneet mahdolliseksi Kaukoidän maiden nopean nousun.

7. Suomessa oli maailmansotien välisenä aikana poliittista liikehdintää, joka sai esikuvia mm. italian fasismista. Miten liikehdintä ilmeni täällä ja mihin tavoitteisiin pyritiin?

8. Kuvaile kommunismin kehittymistä poliittisena liikkeenä toisen maailmansodan päättymisestä 1990-luvun alkuun.

9. Kuvaa Suomen tasavallan presidentin vaalitapaa ja vaalin vaiheita ehdokasasettelusta lähtien käyttäen esimerkkinä vuoden 1994 vaaleja. Arvioi vaalitaistelussa käytettyjä keinoja ja niiden vaikutusta lopputulokseen.

10. Suomessa syksyllä 1993 käydyssä talouspoliittisessa keskustelussa ammattithdistysliike ja oppositiopuolueet vaativat elvytystä lainarahoituksella ja verotuksen keventämisellä. Näitä vaatimuksia ovat esittäneet myös eräät hallituspuolueiden edustajat. Minkälaisia taloudellisia vaikutuksia tällaisella elvytyksellä voisi olla ja minkälaisilla perusteilla sitä vastustettiin?

11. Aviopuolisoilla K ja N on yhdessä kaksi täysi-ikäistä lasta. K:lla on lisäksi yksi lapsi edellisestä avioliitosta. K:n omaisuuden arvo on 200 000 mk ja N:n omaisuuden 400 000 mk. K ja N asuvat yhteisessä vuokra-asunnossa eikä kummallakaan ole velkaa. Puolisoilla ei ole avioehtosopimusta. K ja N ovat tehneet keskenään testamentin, jonka mukaan he perivät toisensa puolison kuollessa.

+12. Vaihtoehtoisesti joko A) tai B)

A) Oheisessa kuviossa on esitetty Suomen bruttokansantuote asukasta kohti laskettuna vuosina 1860-1993. Kasvu on ollut keskimäärin 2,3 prosenttia vuodessa, mikä on huippulukuja koko maailmassa.

Selosta, mistä johtuvat nuolilla merkityt kasvukäyrän kuopat ja tasanne.

Toisen maailmansodan päätyttyä alkoi poikkeuksellisen pitkä ja nopea taloudellisen kasvun aika. Minkälaiset tekijät vaikuttivat silloin Suomen suotuisaan taloudelliseen kehitykseen?

B) Ensimmäinen oheisista kartoista kuvaa tummennettuna Venäjän keisarikunnan läntistä aluetta vuonna 1914. Muut kartat kuvaavat Neuvostoliiton ja Venäjän vastaavaa valtioaluetta 1920-luvun alussa, 1940-luvun puolivälissä ja 1990-luvun alussa. Selosta, minkälaisista tapahtumista johtuvat niistä ilmenevät Venäjän ja Neuvostoliiton valtioalueen muutokset.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99