www.nettilukio.fi

Historian ja yhteiskuntaopin kysymykset - kevät 1991


YLIOPPILASTUTKINTO 20.3.1991 REAALI


1. Roomalainen runoilija Vergilius kuvaa runoeepoksessaan Aeneis kreikkalaista ja roomalaista sivistystä seuraavasti:

"Toisten taitona lie hyvin muovata henkeä pronssiin - tiedän sen - veistää marmoriset jalot kasvojen piirteet, suuri on vallassaan puhetaito, he taivahan liikkeet sauvoin määräävät sekä tietävät tähtien nousut.
Kansojen hallita käskyilläs sinä muistaos. Rooma - tuo sinun taitosi on - lait rauhan määrätä tarkoin, voitetut armahtaa sekä lannistaa kopeoita".

(Suomennos: Päivö Oksala)

Vertaile runokatkelman pohjalta Kreikan ja Rooman kultturien keskeisiä piirteitä.

2. Amerikan Yhdysvaltojen itsenäisyysjulistuksen toisessa pykälässä sanottiin 4.7.1776 mm. seuraavaa:

"Pidämme seuraavia totuuksia itsestään selvinä: Kaikki ihmiset on luotu tasaveroisiksi, ja heidän Luojansa on antanut heille tietyt luovuttamattomat oikeudet, joita ovat elämä, vapaus ja onnen tavoittelu..."


Selvitä, millä tavoin julistus omana aikanaan osoitti ihmisoikeuksien edistymistä ja missä suhteessa ne jäivät vielä toteutumatta.

3. Allaoleva maalaus on ollut Upsalan tuomiokirkossa. Selvitä perustellen, mitä Suomen historian käännekohtaa se kuvaa. Mitä tästä historian vaiheesta nykyään tiedetään?

4. Miten teollistuminen vaikutti kaupunkien kehitykseen Euroopassa? Selvitä asiaa mm. oheisten Berliiniä koskevien tilastotietojen avulla.


5. Kuvaa jonkin Latinalaisen Amerikan valtion sisäistä kehitystä ja sen asemaa sekä omassa maanosassaan että suurpolitiikassa 1950-luvulta nykypäiviin.

6. Jean Sibelius sävelsi v. 1899 orkesterille sarjan Historiallisia kuvia, joka sai ensiesityksensä saman vuoden syksyllä. Tämän teoksen loppujakso sai hieman myöhemmin nimen Finlandia. Vuonna 1940 säveltäjä laati sävellyksen hymniosasta mieskuorosovituksen, jonka ensiesitys tapahtui saman vuoden syksyllä. V.A. Koskenniemi on kirjoittanut siihen seuraavat sanat.

"Oi Suomi, katso sinun päiväs koittaa,
yön uhka karkoitettu on jo pois,
ja aamun kiuru kirkkaudessa soittaa
kuin itse taivahan kansi sois.
Yön vallat aamun valkeus jo voittaa,
sun päiväs koittaa, oi synnyinmaa. Oi nouse Suomi, nosta korkealle
pääs seppelöimä suurten muistojen,

oi nouse Suomi, näytit maailmalle
sa että karkoitit orjuuden
ja ettet taipunut sa sorron alle,
on aamus alkanut, synnyinmaa".


Selvitä, miten sekä orkesteriteos että sen mieskuorosovitus liittyivät syntyajankohtansa tapahtumiin ja tunnelmiin.

7. Syyskuussa 1990 Helsinki oli presidenttien George Bushin ja Mihail Gorbatsovin tapaamisen Summit 90:n tapahtumapaikkana. Millä eri tavoin Suomi on 1960-luvulta lähtien toiminut kansainvälisen turvallisuuden parantamiseksi?

8. Suomi on pinta-alaltaan suuri maa. Miten suomalaisten mahdollisuudet matkustaa tässä suurten etäisyyksien maassa ovat muuttuneet itsenäisyyden aikana?

9. Kielikuvan mukaan Suomen teollisuudella on kaksi jalkaa, puinen ja metallinen. Mitä tällä tarkoitetaan? Perustuuko tämä kielikuva kansantaloudellisiin tosiasioihin?

10. Suomen eduskuntavaaleissa voi valituksi tulla ehdokas, joka vaaleissa saa vähemmän henkilökohtaisia ääniä kuin joku toinen valitsematta jäänyt saman vaalipiirin ehdokas. Miten tällainen tilanne voi syntyä?

11. 16-vuotias A oli kesällä puistotöissä kunnan X palveluksessa. A:n harventaessa oksia tien varrella olevista puista yksi oksa pääsi putoamaan, ja se vaurioitti pahoin ohi ajaneen B:n autoa. Syyksi tapahtuneeseen A myönsi työtoverinsa kanssa samanaikaisesti käymänsä keskustelun. Vahingon suuruuden ja A:n alaikäisyyden vuoksi B vaati korvausta A:n vanhemmilta. Nämä kieltäytyivät korvaamasta vahinkoa, koska se oli heidän mielestään syntynyt tapaturmaisesti. Mitkä oikeudelliset seikat tulee esitettyjen tietojen perusteela ottaa huomioon päätettäessä vahingonkorvausten suuruudesta ja siitä, kenellä on korvausvastuu? (Mahdollisia vakuutuksia ei oteta huomioon).

+12. Vaihtoehtoisesti a) tai b)
a) Miten tietämys maailmankaikkeudesta on muuttunut 1900-luvulla?
b) Sanotaan, että on lottovoitto syntyä suomalaiseksi. Arvioi perustellen tätä väitettä. Vertailukohteina voit pitää esimerkiksi jotakin Länsi-Euroopan ja Afrikan maata.

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99