Fysiikan kysymykset - syksy   1984


YLIOPPILASTUTKINTO   REAALIKOE 

 
1.  Ylöspäin liikkuvan hissin, jonka massa on 480 kg, nopeus riippuu ajasta oheisen kuvion mukaisesti. Laske kannatinvaijeria jännittävä voima liikkeen eri vaiheissa. 

2. a) Kiinteän aineen lämpölaajeneminen. 
b) Messinkiakseli pyrittiin sorvaamaan siten, että sen halkaisija huoneen lämpötilassa (+20 oC) on 65,00 mm. Mittaus suoritettiin kuitenkin +95 oC lämpötilaan kuumentuneesta kappaleesta. Kuinka paljon alimittainen akselista tuli? 
  
3. Toisesta päästään suljetun urkupillin pituus on 0,60 ja siinä etenevän äänen nopeus on 340 m/s. Laske urkupilliin syntyvien ominaisvärähtelyjen perustaajuus. Kuinka suuri on värähtelytaajuuden prosentuaalinen muutos, jos ilman lämpötila (esim. kirkossa) kohoaa arvosta +2 oC arvoon +26 oC? Opastus: Äänen nopeus kaasussa v ~  
   
4. Sähködipoli muodostuu etäisyydellä d toisistaan olevista varauksista +Q ja -Q. Laske sähkökentän voimakkuus dipolin keskinormaalin pisteessä P (kuvio). Sijoitetaan pisteeseen P varaus q. Kuinka suuri työ tehdään, kun q siirretään keskinormaalia pitkin pisteestä P pisteeseen O? 
  
5. Varauksellisen hiukkasen liike tyhjiöön synnytetyssä magneettikentässä 
  
6. Viritetyssä tilassa oleva 28Si-ydin siirtyy perustilaan emittoimalla g-fotonin, jonka energia on 12,328 MeV. Ennen emissiota ydin ei liiku fotonin emittoitumissuunnassa. Laske piiytimen emissiotapahtumassa saama rekyylienergia ja viritystilan energia. 
 
7. Oheinen kuvio esittää molybdeenin röntgenspektriä. a) Selitä sen oleelliset piirteet. b) Mikä on ollut röntgenputken jännite spektriä mitattaessa? 
  
8. Vastaa perustellen mitkä seuraavista väitteistä pitävät paikkansa: 
a) Köysu kestää siihen ripustetun kappaleen painon, mikäli kappaleen massa on pienempi kuin 40 kg. Kun tätä köyttä vedetään kummastakin päästä 300 N voimalla, köysi katkeaa. 
b) Jäykkä kappale on aina tasapainossa, kun siihen vaikuttavien voimien summa on nolla. 
c) Kun tasapaksu tanko, jonka massa on m ja pituus l, nostetaan vaaka-asennosta pystyyn siten, että tangon toinen pää pysyy paikallaan, tehdään työ W =  ½mgl
d) Tasaisessa ympyräliikkeessä olevaan kappaleeseen vaikuttavan kokonaisvoiman  tekemä työ on nolla. 

+9. Sähkömagneettisen säteilyn ja hiukkassäteilyn dualistinen luonne 

 

©Ylioppilastutkintolautakunta/Internetix 1997