Fysiikan kysymykset - syksy  1983


YLIOPPILASTUTKINTO  REAALIKOE 

 
1. Kappaleet A ja B lähtevät liikkeelle samasta pisteestä samaan suuntaan. Niiden nopeuden suunta pysyy samana ja suuruus riippuu ajasta oheisen kuvion mukaisesti. a) Kuinka kaukana lähtökohdastaan A on silloin kun kappaleiden nopeudet ovat yhtä suuret? b) Mikä on kappaleiden välimatka hetkellä 8,0 s? 
 
2.  Elohopeailmapuntari näyttää väärin putken suljettuun yläosaan päässeen ilman vuoksi. Kun ilmanpaine on 987 mbar, elohopeapatsaan korkeus (h) on 728 mm ja ilmatilan korkeus (k) on 46 mm. Mikä on vallitseva ilmanpaine, kun elohopeapatsaan korkeus on 750 mm ja ilmatilan korkeus 35 mm? Ilmapuntari on huoneessa, jonka lämpötila pysyy vakiona. Elohopean tiheys on 13,55 g/cm3
  
3. Kondensaattori ja kondensaattorin  energia 
  
4. Kaksi lamppua, joissa on merkinnät (100 W, 220 V) ja (60 W, 220 V) kytketään sarjaan 220 V jännitteeseen. Kuinka suuri on tällöin 60 W lampun tehokulutus? Lamppujen resistanssin muutosta ei oteta huomioon. 
  
5. Laser 
  
6. Neutroni, neutronireaktiot ja neutronien havaitseminen 

7.  Juna kulkee vakionopeudella 72 km/h suoralla rataosuudella. Junassa istuva poika heittää pallon pystysuoraan ylöspäin. Pallo nousee 1,5 m irrottuaan pojan kädestä. Kuinka pitkän ajan kuluttua pallo on jälleen lähtökorkeudellaan? Laske pallon alkunopeus ja kantama maan suhteen levossa olevassa koordinaatistossa ja piirrä pallon ratakäyrä samassa koordinaatistossa. Ilmanvastusta ei oteta huomioon. 
  
8. Kuperan linssin polttoväli on mahdollista määrittää mittaamalla kuvan etäisyys linssistä (b) ja kuvan korkeus varjostimella (h). Kokeessa, jossa esineen korkeus oli 10,0 mm, saatiin seuraavat tulokset: 
b/mm 130 154  185 213 258 326
h/mm 2 4 7 10 14 20
Johda kuvan etäisyyden ja kuvauksen viivasuurennoksen välinen riippuvuus, esitä se graafisesti tässä tapauksessa ja määritä kuviosta linssin polttoväli. 

+9. Mitkä tekijät johtivat kvanttifysiikan ja suhteellisuusteorian syntymiseen ja kehittymiseen tämän vuosisadan alkupuolella?
©Ylioppilastutkintolautakunta/Internetix 1997