Fysiikan kysymykset - syksy 1980


YLIOPPILASTUTKINTO  REAALIKOE 


1. Liikemäärä ja impulssi 

2. Mies seisoo rotkon reunalla ja heittää kiven pystysuoraan ylöspäin alkunopeudella 18 m/s siten, että kivi putoaa rotkoon. Kuinka pitkän ajan kuluttua ja millä nopeudella kivi kohtaa 49 m lähtötasonsa alapuolella olevan rotkon pohjan? 
  
3. Valon taittuminen ja taipuminen 
  
4. Vaihtoehtoisesti joko a) tai b) 
a) Maan magneettikenttä 
b) Satelliitti liikkuu lähes ympyrärataa pitkin maapallon ekvaattoritasossa 200 km korkeudella. Satelliitissa on 2 m pituinen suora antenni, joka on kohtisuorassa maan pintaa vastaan. Laske antennin päiden välille maan magneettikentän vuoksi indusoituva potentiaaliero olettaen, että magneettivuon tiheys lentoradan kohdalla on 70 mT ja inklinaatio ja deklinaatio ovat 00
  
5. Vaihtoehtoisesti joko a) tai b) 
a) Selosta sähköenergian siirron periaatetta ja sen toteuttamista käytännössä. 
b) Teholtaan 1,5 kW sähkömoottori on kytketty 220 V vaihtovirtaverkkoon. Laske moottorin ottaman virran tehollisarvo ja huippuarvo, kun jännitteen ja virran välinen vaihesiirto on 220
  
6. Röntgenputken käyttöjännite on 65 kV. Mikä on emittoituvan röntgensäteilyn aallonpituusalue? Perustele raja-aallon pituuden olemassaolo. 

V1. Höyrystymislämmön määrittämiseksi vettä kuumennettiin kiehumispisteeseen uppokuumentimen avulla. Sen jälkeen vesi sai kiehua eri lämmitystehoilla. Kussakin tapauksessa 5,0 minuutin aikana muodostunut höyry tiivistettiin vedeksi ja punnittiin. Systeemin lämpöhäviö pysyi samana koko mittauksen ajan. Mittaustulokset on esitetty oheisessa taulukossa. 
P(W)  102 199 300 401
m(g)     4,0  17,4   30,5   43,8
Piirrä höyrystyneen veden massavirta (massa/aika) tehon funktiona ja määritä kuvion perusteella veden höyrystymislämpö. 
   
 V2. Oheisessa kytkentäkaaviossa kondensaattorien kapasitanssit ovat C1 = 4,0 mF ja C2 = 1,2 mF. Ennen katkaisijan K sulkemista kondensaattori 2 on varaukseton ja kondensaattori 1 on varattu 120 V jännitteeseen. Laske kummankin kondensaattorin varaus ja jännite katkaisijan sulkemisen jälkeen. 
  
+12. Sähkömagneettisen säteilyn emissioprosessit eri taajuusalueilla 
 

 

 

©Ylioppilastutkintolautakunta/Internetix 1997