www.nettilukio.fi

Psykologian kysymykset - syksy 1999


YLIOPPILASTUTKINTO 22. 9. 1999 REAALIKOE PSYKOLOGIA


1. Siirtovaikutus oppimisessa. Anna myös esimerkkejä.

2. Ruumiinkuvan (kehokaavan) kehitys ja sen muutosten hyväksyminen

3. Sosiogrammi sosiometrisenä menetelmänä

4. Mihin tekijöihin perustuu syvyyden näkeminen?

5. Hindulaisuuden asema intialaisessa kulttuurissa

6. Millaisia pelkotiloja eri-ikäisillä ihmisillä esiintyy, ja miten niitä voidaan hoitaa?

7. Psykologian tarjoamat keinot psyykkisistä kriiseistä selviämiseen

8. Alla oleva kuvio esittää rikkomusten (esim. näpistys, ajokortitta ajo) määrää 16-18 vuoden iässä koehenkilöillä, joiden agressiivisuuden taso oli matala, keskinkertainen tai korkea 7-9 vuoden iässä. Tulkitse tulosta.9. Fysiologisen tiedon hyväksikäyttö psykologisessa tutkimuksessa

+10. Mallioppiminen persoonallisuuden kehityksessä

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix