www.nettilukio.fi

Psykologian tehtävät - syksy 1998


YLIOPPILASTUTKINTO 23. 9. 1998 REAALIKOE PSYKOLOGIA


1. Mitä psykologia on?

2. Vanhemman merkitys nuoruusiän kehityksessä

3. Sosiaalipsykologian asema tieteiden kentässä. Pohdi sosiaalipsykologian suhdetta psykologiaan ja sosiologiaan.

4. Kuinka kognitiiviset skeemat (sisäiset mallit) muodostuvat, ja kuinka ne ilmenevät ihmisten arkielämässä?

5. Havaintotoimintojen hermostollinen perusta. Mitä psyykkisiä ongelmia seuraa näkö- tai kuuloaistin vammautumisesta?

6. Tiedon merkitys tunteiden hallinnassa

7. Narsismi ja sen asema persoonallisuuden kehityksessä

8. Mitä näkökohtia otetaan huomioon psykologisia kokeita suunniteltaessa, jotta tutkittaville ei aiheutuisi psyykkistä kärsimystä?

9. Liikenneympäristön suunnittelu lapsen kannalta

+10. Ihmissuhteet mielenterveyden perustana

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix