www.nettilukio.fi

Filosofian tehtävät - syksy 1998


YLIOPPILASTUTKINTO 23. 9. 1998 REAALIKOE FILOSOFIA


1. Selvitä normatiivisen etiikan luonnetta.

2. Thomas S. Kuhn (1922-1996) Käyttää kirjassaan Tieteellisten vallankumousten rakenne käsitteitä normaalitiede ja tieteen vallankumous. Selvitä, missä merkityksessä hän näitä käsitteitä käyttää.

3. Erittele ympäristöetiikan näkökulmasta teknologian arvoa.

4. "Filosofia on ajatustyö, johon ryhdytään tarkoituksessa yhdistää jokapäiväisen elämän kokemukset ja tieteellisen tutkimuksen tulokset yhtenäiseksi ja ristiriidattomaksi maailmankatsomukseksi, joka on omansa tyydyttämään ymmärryksen tarpeet ja järjen vaatimukset."

Wilhelm Jerusalem, Filosofian alkeet, alkuperäisteos 1899

Arvioi määritelmän osuvuutta.

+6. "Ystävyyden täydellinen muoto toteutuu hyvien ja hyveen suhteen samanlaisten välillä, sillä hyvinä he tahtovat samalla tavoin toisilleen hyvää heidän itsensä vuoksi, ovat eniten ystäviä, sillä he tekevät niin oman olemuksensa johdosta eivätkä sattumalta. Näiden ystävyys säilyy niin kauan kuin he ovat hyviä, ja hyve pysyvää. Kumpikin osapuoli on hyvä ilman lisämääreitä ja myös hyvä ystävälle, sillä hyvät ovat yksinkertaisesti hyviä ja myös hyödyllisiä toisilleen. Ja samoin he ovat miellyttäviä, sillä hyvät ovat yksinkertaisesti miellyttäviä ja myös miellyttäviä toisilleen."

Aristoteles, Nikomakhoksen etiikka, VIII kirja

Mitä Aristoteles edellyttää ystävyydeltä? Millaisia yleisiä määreitä voidaan esittää ystävyydelle, ja mikä on ystävyyden merkitys hyvälle elämälle?

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99