www.nettilukio.fi

Psykologian tehtävät - syksy 1997


YLIOPPILASTUTKINTO 17. 9. 1997 REAALIKOE


1. Hahmopsykologian synty ja anti psykologialle

2. Aikuisten merkitys alle kouluikäisten lasten kognitiivisessä kehityksessä

3. Minkälainen viestintä edistää ja minkälainen haittaa ryhmän työskentelyä?

4. Valaise esimerkein siirtovaikutuksen osuutta kahden vieraan kielen oppimisessa.

5. Mitä seurauksia voi olla ihmisaivojen otsalohkojen vaurioista?

6. Miksi tietyt motiivit voivat estää yksilöä kehittämästä oppimisstrategioitaan?

7. Fobiat psyykkisinä häiriöinä ja fobioiden hoito

8. Miten psykologiassa tutkitaan tunneilmaisuja?

9. Miten psykologia voi olla avuksi etnisten ryhmien välisten ristiriitojen selvittelyssä?

+10. Seksuaalisuus ihmisen fyysisessä, psyykkisessä ja sosiaalisessa kehityksessä

©Ylioppilastutkintolautakunta/ Internetix 1997-99